Säljstöd Mappar för meddelanden

Winbas hjälp

Vid uppläggning av mappar under anges prioritetskod och namn på mappen.

Prioritetskoden styr i vilken ordning mapparna visas, där högsta prioritet (1) ligger överst och meddelanden utan någon mapp angiven ligger längs ner.

 
Exempel på mappar som kan användas vid olika typer av meddelanden.

Prioritet i sekvens

Prioritet måste anges i sekvens och börja på ett, 1,2,3.. , där ett (1) anger den högst prioriterade mappen. Om registrering har skett på annat sätt och en lucka finns mellan två registrerade prioriteter, justerar programmet prioritetsordningen automatiskt när fönstret stängs.