Uppläggning av räkenskapsutdrag

Winbas hjälp

I deklarationsblanketten från Skattemyndigheten där balansrapport och resultaträkning ska uppges kallas den blanketten för "Räkenskapsschema". De nummer som den blanketten hänvisar till är inte BAS-kontoplanens kontonummer utan standardiserade räkenskapsutdrags nummer, SRU-kod. För att spara tid vid deklarationen är det bra att ha ett räkenskapsutdrag med SRU-koder upplagt.

I kontoplanen anges en SRU-kod på alla kontonummer. I räkenskapsutdraget ska varje rad innehålla en SRU-kod. Vad gäller en SRU-kod som ska innehålla summan av flera koder, t ex raden "Summa tillgångar" ange där fr.o.m. SRU-kod och t.o.m. SRU-kod denna SRU-kod ska innehålla. Under bokföringens utskriftsmeny kan räkenskapsutdrag skrivas ut.

Sidbrytning markerar ett nytt avsnitt i rapporten, och att raden med SRU-koden lägger sig överst på en ny sida.

Exempel

Summa tillgångar SRU-kod 299 fr.o.m. SRU-kod 200 t.o.m. SRU-kod 249.