Ljudsignaler - Registrera Standardljud i Windows XP

Winbas hjälp

I visa fall är inte standardljudet med från början i Windows XP. Om standardljud (eller Default Beep) inte finns i kontrollpanelen i Windows XP vid installation kan denna ljudsignal registreras via Registereditorn.

Observera att ändringar i Registereditorn alltid kan medför en risk för datorns stabilitet, vid osäkerhet ta kontakt med er tekniker.

Ljudsignalen kan aktiveras till genom att lägga till en registernyckel via Registereditorn med avseende på den aktuella programhändelsen.

Gå in på Start-menyn i Windows och välj Kör, skriv därefter regedit för att starta registereditorn.

Sökvägen är i registret är:

\HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\.Default

Så här kan denna ut på en godtycklig dator:

Själva nyckeln som då ska lägga till är .Default under den befintliga .Default, om denna inte finns.

Bläddra ner i trädstrukturen enligt sökvägen till .Default och välj Ny nyckel och kalla den för .Default.

Gå därefter in i Windows Kontrollpanel och koppla där på ett på ett valfritt ljud, t.ex. chord.wav. Vid engelsk version heter programhändelsen Default beep i kontrollpanelen, annars Standardljud.