Översikt Specialprislistor

Winbas hjälp

Genom att använda specialprislistor kan priser och rabatter kopplas till vissa kunder. Specialprislistor kan även användas tidbegränsat vid t.ex. kampanjer. Registrering av specialprislista kan ske på ett antal olika sätt och dessa priser används sedan vid försäljning.

Specialprislistor Specialprislistor - Transaktioner Specialprislistor - Kopiera prislista Specialprislistor - Import Skapa specialprislista av offert Prisrapport Order / faktura - Transaktioner Generell prisändring Specialprislistor Kunder