Hämta adressuppgifter

Winbas hjälp

Kunder
Leverantörer

Hämta adressuppgifter är en funktion för att hämta adress baserat på ett organisationsnummer eller telefonnummer, t.ex. till en ny kund. Även namn kan hämtas t.ex. med ett telefonnummer om namnet saknas. Om sökning t.ex. sker på organisationsnummer kommer också företagets telefonnummer att hämtas.
Namn kan också användas för sökning av adressuppgifter, vilket då lämpar sig bäst med företagsnamn som då bör vara fullständiga. Funktionen fungerar enbart med kunder i Sverige och kräver internetanslutning.

 

Hämta adressuppgifter. Tryck på knappen Hämta adressuppgifter för att utföra sökning på ett angivet organisationsnummer, telefonnummer eller företagsnamn.

Dialogen

Dialogen visar resultatet av sökningen efter att knappen har tryckts och ger möjlighet att godkänna uppgifterna innan de väljs in på kundkortet. Efter angivelse av telefonnummer 031856680 innan funktionen valdes kan dialogen då visa följande uppgifter:

Sökt uppgift. Den uppgift som har använts vid sökningen, i första hand organisationsnummer om angivet och annars telefonnummer kommer att visas med bakgrundsfärg i dialogen. Om uppgiften skiljer såg åt med avseende på formatering, stora eller små bokstäver eller andra detaljer finns möjlighet att ändra till den sökta uppgiften.

Lägg till kommer att föreslås om uppgiften sedan tidigare är blank i kundkortet. Om t.ex. enbart organisationsnummer är angivet i en för övrigt tom kundbild, kommer alla övriga som har hittats att läggas till en ny kund som därefter kan sparas.

Ändra ger möjlighet att ändra den tidigare uppgiften till den som visas i dialogen. Om alternativet Ändra inte kryssas i kommer uppgiften att kvarstå oförändrad på kundkortet.

Om någon uppgift inte har hittats som t.ex. org.nummer vid sökning på telefonnummer, kan den alltså heller inte läggas till.

Knappen OK kommer att föra över alla markerade uppgifter till kundkortet. Förändringar sparas tillsammans med övriga data i samband med att F7 - Spara därefter väljs på kunden eller leverantören.

Knappen Avbryt avslutar funktionen utan att förändra något i den ursprungliga kundbilden.

Mer information är en länk som kan användas för att öppna informationssidan om det sökta företaget (hos Eniro).


Se även: