Produkter - Import av uppgifter till lagerplatser

Winbas hjälp

Översikt Produkter
Produkter - Huvud

Inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner som utgör för uppgifter som kan registreras per lagerplats eller batchnummer.

För att använda funktionen välj Pil-ner och öppna Lagerplacering / beställningspunkt på lagerplatser och välj därefter alternativet Import.

Filnamn med bilder / dokument

Ange en fil som innehåller data för bilder / dokument i kolumner separerade med tab vid textfil (.txt), eller med motsvarande kolumner i excelformat (.xlsx).

Kolumner i filen

Filen ska alltid bestå av minst tre kolumner och inleds med produktnummer och lagerplats. Därefter väljs en eller flera uppgifter enligt följande:

Kolumn

Beskrivning

Lagerplacering

Kompletterande lagerplaceringar på respektive lagerplats för produkten när den används på flera lagerplatser.

Beställningspunkt

Unik beställningspunkt per lagerplats, t.ex. då produktion sker på en lagerplats och försäljning på en annan lagerplats.

Max lagerantal

Max lagerantal (eller förpackningsantal) för den enskilda lagerplatsen kan då anges tillsammans med Beställningspunkten.

Noteringar

Eventuella noteringar kan också importeras för att komplettera med t.ex. det ursprungliga batchbegreppet från leverantören, eller annan uppgift såsom bäst före-datum.

Om det redan finns en befintlig transaktion på lagerplatsen, kommer enbart uppgifter i valda kolumner att registreras. Detta innebär att det är möjligt att göra flera olika korsvisa körningar med olika typer av data.

Valda kolumner respektive filens sökväg och namn kommer då också att sparas till nästa gång funktionen används.

Ej registrerade transaktioner

Om en fil innehåller fält som refererar till en produkt som inte finns registrerad i produkter, eller en lagerplats som inte finns vid Använd befintliga lagerplatser, kommer transaktionen inte att skrivas. Transaktionen kommer istället att upptas i rapporten Ej registrerade transaktioner efter att importen har utförts.

Skriv ut eller skicka till Excel

Rapporten över ej registrerade transaktioner presenteras på skärmen och kan därefter skrivas ut eller skickas till Excel. Om den skickas till Excel kan den därefter skrivas ut eller vidare bearbetas och eventuellt ligga till grund för ett underlag till ny import.


För att exportera ett registerutdrag med transaktioner för produkter och lagerplatser se avsnittet Informationslistan Lagersaldo.