Meny

Entreprenad/Service företag


Service kan bedrivas ute på fältet eller inne i verkstaden. Har man medarbetare på fältet uppstår problem med kommunikation exempelvis att få ut en felanmälan. Här är det bra om mail-kommunikation finns till mobiltelefoner. Likaså ev. återrapportering av tid och material som kan åtgärdas med handdatorer kopplade till mobilen. Serviceorder är annars det centrala för denna verksamhet. Skillnaden mellan en vanlig order och en serviceorder är att beställare och betalare ofta skiljer sig åt samt att möjlighet att göra en felbeskrivning ev. uppföljning på apparatens serienummer avseende tidigare service samt tidsbokning när arbetet skall äga rum. Målsättningen är att arbeta i en rutin i stället för flera samt möjlighet till direktregistrering av uppgifter. Man kan säga att en serviceorderrutin är som en bokningscentral. Det kan behövas koppling mot en kassarutin om verkstaden ligger i anslutning till en butik. Registrerad teknikertid kan sedan bilda underlag för lönesystem och ev. finns behov av att knyta serviceorder mot ett projekt dvs. ett övergripande ekonomiskt begrepp för uppföljning.