Design av blanketter - Disposition - Sidor och skrivarjobb

Winbas hjälp

Disposition

Hantera varje sida som ett skrivarjobb

Inställningen Hantera varje sida som ett skrivarjobb innebär att varje sida hanteras som ett jobb på skrivaren när den aktuella blanketten skrivs ut.

Använd denna inställning tillsammans med avancerade skrivare eller kombinerade kopiatorer och skrivare, som har möjlighet att skriva flera kopior från olika fack. Skrivaren sköter då hanteringen av kopior med olika funktioner som t.ex. häftning av varje sida med dess kopior.

Hantera blankett som ett skrivarjobb

Hantera blankett som ett skrivarjobb betyder istället att t.ex. varje faktura på ett antal sidor betraktas som ett utskriftsjobb. Använd inställningen t.ex. med färgskrivare som har möjlighet att skriva ut på båda sidor på papperet, och det nya jobbet då innebär att en ny blankett påbörjas.

Genom att öppna mappen Skrivare och den aktuella skrivaren, kan man avgöra skillnaden mellan ett och flera skrivarjobb i samband med en flersidig utskrift.

En utskrift är ett skrivarjobb

Normalt innebär en hel utskrift ett jobb, d.v.s. t.ex. alla fakturor i ett visst intervall som skrivs vid ett tillfälle. Om inställningen inte används kan alltså ett jobb vara på ett stort antal sidor.

I exemplet ovan görs en utskrift om fyra sidor och alla sidor hanteras i detta fall tillsammans som ett enda skrivarjobb.

Inställningen Hantera varje sida som ett skrivarjobb

Figuren visar samma utskrift om fyra sidor när inställningen Hantera varje sida som ett skrivarjobb är aktiverad. Notera att varje sida då istället hanteras som en enskild utskrift.

Om inställningen Hantera varje sida som ett skrivarjobb används, sätts normalt Antal kopior vid utskrift till 1, eftersom antal kopior sätts på själva skrivaren eller skrivardrivrutinen.