Novell och Winbas Installation

Winbas hjälp

Installation och tekniska specifikationer

Vid problem med installationsprogrammet i Novell Netware

Även om själva Winbas körs problemfritt i en novellmiljö, kan i vissa fall själva installationsförfarandet över ett novellnätverk ge upphov till vissa frågor.

I vissa fall tillåter inte novell installationsprogrammet att fortsätta och refererar till en fil kallad setup.lst. Detta förhållande beror då troligtvis på vissa parametrar novellmiljön i kombination med rester i Windows systemregister. Även vissa äldre Novellklienter kan ge oväntade meddelanden, exempelvis Microsofts egna novellklienter.

Lösningen på detta problem genomförs av behörig tekniker

Om installationen inte går igenom mot ett Novell nätverk, kan installationen mot server eller uppgraderingen istället köras mot en lokal katalog.

Man får i detta fall kopiera serverkatalogen till lokal maskin, uppdatera lokalt och sedan lyfta tillbaka innehållet till den ursprungliga serverkatalogen. Kör därefter Klientinstallationen från servern för att ställa om sökvägen från klienten där installationen utfördes.

  1. Ta alltid backup innan uppgradering utförs.

  2. Kopiera i detta fall hela serverkatalogen till en lokal katalog.

  3. Utför uppgraderingen med CD:skivan mot den lokala "serverkatalogen".

  4. När uppgarderingen har fullbordats korrekt, kopiera tillbaka hela innehållet till den ursprungliga katalogen på servern.

  5. Kör klientinstallationen på alla berörda klienter, inklusive den där den fiktiva serveruppdateringen utfördes. Var noga med att starta klientinstallationen direkt från katalogen <Server>\Klient\Setup.exe, så att inte den lokala referensen användes på denna dator.