Installation och tekniska specifikationer

Winbas hjälp

Installation och uppgradering

 

Skrivare

 

Hårdvarukrav / Nätverk

Databaser

 

Novell nätverk

 

 

 

 

 

MS Office program

 

Citrix / TerminalServer

Winbas och antivirusprogram

 

Terminal Services och skrivare

 

 

 

 

 

CHECKLISTA för att undvika störningar i Winbas / Windows / Nätverksmiljö

 

Windows Vista och 2008 server

Temporära lagringsmappar

Winbas och SQL Server

Installation och uppgradering

Värt att observera vid installation av Winbas

Installation och uppgradering av Winbas skall endast göras av dataansvarig eller Winbas ansvarig på företaget.

Då Winbas i flera fall använder de allra senaste drivrutinerna som t.ex. även officeprogram använder kan det bli konflikter av olika slag om du har program igång samtidigt som du installerar Winbas.

Släck ner samtliga program innan installation, även officemeny, anti-virusprogram m.m.

Om det trots detta kommer meddelande under installationen om att drivrutiner som skall installeras redan är igång så ignorera och gå vidare. I de allra flesta fall går det bra att köra med de versioner av drivrutiner som du redan har på din dator före installationen av Winbas.

Uppgradering av Winbas

Winbas installations-CD eller installationspaket nedladdat från Internet används både vid nyinstallation och uppdatering, därför är det viktigt att vid uppdatering av ett redan installerat Winbas, först kontrollera i vilken mapp/katalog på servern som Winbas är installerat i. Det är annars lätt att av misstag göra en nyinstallation i stället för uppdatering, även om installationsprogrammet föreslår den tidigare katalogen.

Innehåll

Skrivare

Vid en övergång till "ren" Windowsmiljö rekommenderas att så mycket som möjligt av utskrifter läggs på laserskrivare. Äldre matrisskrivare trivs ofta dåligt i Windowsmiljön. Laserskrivaren bör ha en prestanda på min 8 sid./min och 2MB minne, gärna mer.

Värt att observera vid utskrift eller design av någon utskrift.

Om dator låser sig eller felmeddelande visas i Winbas designläge av utskrifter eller vid utskrift/direktutskrift beror detta troligen på att någon av de drivrutiner från Microsoft, som Winbas använder, inte trivs ihop med den skrivardrivrutin som är installerad.

Avsluta Windows och starta Windows igen. Byt sedan drivrutiner för den aktuella skrivaren. Byt gärna till en drivrutin av samma märke men modellen före eller efter.

Meddela alltid Winbas support om utskriftsproblem löses genom åtgärder som är beskrivna ovan.

OBS! Ingen skrivare vara upplagd med längre namn (inklusive datornamn) än 31 tecken. Operativsystemet och drivrutiner kan i vissa fall inte hantera mer än 31 tecken och därför kan inte datornamn/sökväg lagras i databasen. Effekten blir att ändringar man tror man gjort inne i Winbas utskriftsdesign ej lagras.

Exempel

HP-LaserJet 4000TN Series2 på SERVER1

37 tecken

FEL

 

HP-LaserJet 4000TN på SERVER1

29 tecken

RÄTT

Ofta måste namnet ändras på Server/Printserver och därefter får den ”nya” skrivaren installeras om på klientdatorerna.

Innehåll

Databaser

Följ uppsatta riktlinjer för att säkerställa driften av databaser som installeras med Winbas.

När databaserna är i drift ska verktyget komprimera utföras kontinuerligt. Se följande artikel för teknisk beskrivning och riktlinjer avseende verktyget Komprimera databas.

Innehåll

MS Office program

För att utnyttja Winbas och Windows möjligheter rekommenderas att använda/utbilda sig i t.ex. Excel, Word och Outlook. I Winbas finns direktkopplingar till dessa program och här öppnar sig stora möjligheter att presentera data från Winbas direkt i t.ex. Excel.

När det gäller Office-paketets produkter försöker Winbas alltid att eftersträva bakåtkompabilitet, dock kan funktioner krångla/saknas på äldre versioner vilket Winbas AB inte tar något ansvar för.

Innehåll

Winbas och antivirusprogram

Övergripande riktlinjer vid användning av antivirusprogram och de vanligaste programmen.

Kontrollera att eventuellt installerat antivirusprogram på server har inställningar som exkluderar Winbas transaktionshantering för att undvika störningar som kan uppkomma därav.

Innehåll

Hårdvarukrav / Nätverk

Nätverk

Winbas fungerar i Windows NT baserade nätverk såsom Windows Server 2012 R2 samt även Novell NetWare. Winbas är en produkt utvecklad av uteslutande verktyg från Microsoft därför rekommenderar vi som första alternativ Windows Server som operativsystem för nätverket. Winbas AB avråder bestämt att köra Winbas i ”fusknätverk” där en vanlig Windows klient utgör databasserver.

Winbas AB gör heller inga utökade tester i Novell NetWare-miljön.

Arbetsstationer och Server

På arbetsstationer/klienter rekommenderas i första hand operativsystemen Windows 7 eller Windows 8. Winbas går även att köra under äldre versioner av Windows.

Servern bör vara av nyare modell och gärna med ett flertal processorer och utrustad med rikligt med internminne. Arbetsstationerna bör likaså vara utrustade med minst 2 GB internminne. Minneskraven varierar från fall till fall och beror på vilka övriga programvaror som körs på Server respektive Klient sidan.

Backup

DAT-bandstation eller motsvarande för backup, samt UPS (batteri som klarar strömspikar och strömavbrott) bör också finnas kopplat till server/klient. Winbas har ej backuprutin inbyggd utan denna måste säkerställas av hårdvaruinstallatör.

Kablage

Som kablage rekommenderas s.k. CUT5 (Hubbat/Switchat) eller motsvarande.

Koaxialkablage (äldre seriekopplat kablage med 50W termineringar i varje slutnod) avråds bestämt.

Hårddiskutrymme

Winbas med tillhörande dokumentation, drivrutiner o.s.v. upptar c:a 30 MB utrymme på varje klient (arbetsstation) samt c:a 40 MB på Server. Utöver detta tillkommer databasens storlek som varierar från 5 MB upp till ca 1 200 MB beroende på antal transaktioner i systemet. Denna storlek ökar till minst det dubbla vid Winbas med SQL Server.

Kommunikation

Email- och Faxserver funktioner skall hanteras på egen kommunikationsserver. Dessa funktioner skall ej installeras på samma server som Winbas databas lagras.

Innehåll

Novell Nätverk

Vissa filparametrar i Novell är normalt för lågt ställda för att hantera en Access-databas på 100-500 MB. Om du har Novell Nätverk så rekommenderar vi att en behörig tekniker justerar dessa parametrar enligt nedanstående specifikation.

Winbas och SET-parametrar i Novell Netware 3.x och 4.x

Winbas databas använder fil- och postlåsning och de så kallade SET parametrarna måste ställas upp eftersom defaultvärdena är för lågt ställda.

För rekommenderade värdena vid uppstart av Winbas, se avsnittet:

Installation i vissa Novellversioner

Om Winbas Installationsprogram inte går igenom i ett novellnätverk vid nyinstallation eller vid en uppgradering, se följande avsnitt:

Innehåll

Citrix / TerminalServer

Vid installation av Winbas i Citrix- och TerminalServer-miljö måste internminneskapaciteten beräknas enligt minimikraven: 60 MB/Klient + cirka 200 MB för säkerhetsmarginal vid toppbelastningar.

Exempel: 10 användare jobbar mot Citrixserver: (10 x 60) + 200 = 800 MB

Ytterligare information om att köra en Terminal Services lösning:

Innehåll

CHECKLISTA för att undvika störningar i Winbas/Windows/Nätverksmiljö.

Innehåll

Windows Vista och 2008 server

Vid installation på en 2008 server och Windows Vista klienter kan problem med delade filer uppstå. Problemet innebär att t.ex. databaser och andra filer på servern inte kan delas mellan flera olika Vista klienter. Eftersom delade filer är centralt för att kunna köra Winbas kan följande ingrepp i registret användas för att lösa problemet:

Denna förändring skall göras på datorn / servern där serverinstallationen och databaserna ligger på.

  1. Öppna REGEDIT, t.ex. via Start och Kör.

  2. Navigera till:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
    Services\LanmanServer\Parameters

  3. Välj Edit > New > DWORD (32-bit) Value.

  4. Skriv SMB2 som nytt value name.

  5. Lämna REGEDIT.

  6. Starta om servern.

Temporära lagringsmappar

Beroende på rättigheter på den enskilda klienten och möjlighet att lagra temporära filer lokalt, kommer Winbas att dirigera lagringen beroende på vilka skrivrättigheter som finns på datorn. Temporära lagringsmappar används bl.a. när bilaga skapas vid e-mailavisering, mellanlagring vid arkivering eller vid nedladdning av temporära bilder och filer från Internet.

I princip används två olika typer av mappar för lagringen, antingen en temporär mapp under Winbas klientmapp, eller den av Windows dedikerade mappen för applikationsdata. Exempel på mappar som kan komma att användas beroende på rättigheter och operativsystem:

C:\Program\Winbas\Temp

C:\Users\User\AppData\Roaming\Winbas