Winbas Databas - Tabeller

Winbas hjälp

Teknisk översikt av tabeller i en Winbas databas. Data lagrade i dessa tabeller kan användas vid olika typer av externa rapporter med hjälp av exempelvis Excel. Tala med utbildaren för ytterligare information om hur dessa kopplingar kan utföras.

Förteckning över tabeller

Ett företag i Winbas består av en fysisk databas med ett antal register, eller tabeller där data lagras. Nedan följer en förteckning över dessa tabeller och en kort beskrivning av syftet med tabellen.

Tabell

Beskrivning

BoAnv

Användarens räkenskapsår

Boauto

Automatkonteringar

Bobtrans

Bokslutstransaktioner

Bobudnych

Budgetnycklar

Bobudnyct

Budgetnycklar - Transaktioner

Bofördel

Fördelningar

Boinv

Inventarieregister

Bokonto

Kontoplan

Boperbud

Budget per konto och period

Boperbudr

Budget per konto resultatenhet och period

Bopersald

Periodsaldo per konto

Bopersaldp

Periodsaldo per konto och projekt

Bopersaldr

Periodsaldo per konto och resultatenhet

Borapp

Balans / resultatrapport

Borappb

Uppläggning av räkenskapsutdrag

Borappeh

Egna rapporter

Borapper

Egna rapporter - Rader

Borappet

Egna rapporter - Rader - Positioner

Borappm

Momsrapport

Borar

Räkenskapsår

Bores

Resultatenheter

Bospec

Specifikationer - Registrerade transaktioner

Bospecid

Specifikationer - Grundregister

Bovhuv

Verifikationer - Huvud

Bovserie

verifikationsnummerserier

Bovtrans

Verifikationer - Rader

Fordavdrag

Transporter - Avdrag

Fordbok

Transporter - Konteringar

Fordfastavdrag

Transporter - Fasta avdrag

Fordlittra

Transporter - Littera

Fordon

Transporter - Åkare / fordon

Fordontrans

Transporter - Transportsedlar

Fordperioder

Transporter - Avräkningsperioder

Fordsammandrag

Transporter - Arbetsregister för sammandrag

Kund

Kundregister

Kundfakt

Kundreskontra - Fakturor

Kundfaktbet

Kundreskontra - Kundinbetalningar

Kundfaktbok

Kundreskontra - Konteringar

Kundgrupp

Kundgrupper

Kundkrav

Kravtexter när krav / kontoutdrag skickas

Kundlevadress

Kunder - Leveransadresser

Kundmall

Kundmallar för registrering av nya kunder

Kundprodinfo

Kundbaserade texter per produkt

Kundreferens

Kunder - Referenser

Kundräntetrans

Räntetransaktioner ej fakturerade

Kundstat

Kundstatistik - Försäljningsstatistik i perioder

Levbank

Bankuppgifter utlandsbetalning vid fler valutor

Leverantör

Leverantörsregister

Levfakt

Leverantörsreskontra - Fakturor

Levfaktbet

Leverantörsreskontra - Leverantörsbetalningar

Levfaktbetf

Leverantörsreskontra - Betalningsförslag

Levfaktbetfbok

Leverantörsreskontra - Betalningsförslag - Konteringar

Levfaktbetl

Leverantörsreskontra - Ligger för betalning

Levfaktbetlbok

Leverantörsreskontra - Ligger för betalning - Konteringar

Levfaktbok

Leverantörsreskontra - Konteringar

Levgrupp

Leverantörsgrupper

Levinlev

Inleveransbokföring

Levinlevbok

Inleveransbokföring - Konteringar

Levinlevetikett

Inleveransbokföring - Etiketter vid inleverans

Levpriskvant

Kvantitetsbaserade priser och rabatter på leverantörer

Levprislista

Alternativa leverantörer och priser

Levrabattbrev

Rabattbrev vid Inläsning av prislistor

Levreferens

Leverantörer - Referenser

Levstat

Leverantörsstatistik - Inköpsstatistik i perioder

Ordbok

Order - Konteringar

Orddelbetalning

Order - Delbetalning av order

Orddelleverans

Order - Delleveranser av order

Ordfaktbok

Faktura - Konteringar

Ordfakthuvud

Faktura - Huvud med kunduppgifter

Ordfaktrad

Faktura - Transaktioner med produktuppgifter

Ordfaktradbatch

Faktura - Transaktioner - Serienummer

Ordfaktradstru

Faktura - Transaktioner - Strukturer

Ordfaktradstrubatch

Faktura - Transaktioner - Strukturer - Serienummer

Ordfastdatum

Fakturera fasta order per datum

Ordhuvud

Order - Huvud med kunduppgifter

Ordkassaprod

Snabbknappar med vanliga produkter i kassa

Ordkopiahuvud

Parkerad kassaorder eller kopierad order - Huvud med kunduppgifter

Ordkopiarad

Kassaorder eller kopierade order - Transaktioner med produktuppgifter

Ordkopiaradstru

Kopierade order - Transaktioner - Strukturer

Ordmomskod

Ytterligare momssatser vid exportförsäljning

Ordoffhuvud

Offertregistrering - Huvud med kunduppgifter

Ordoffrad

Offertregistrering - Transaktioner med produktuppgifter

Ordoffradstru

Offertregistrering - Transaktioner - Strukturer

Ordoffstatus

Offertregistrering - Statustexter för offerter

Ordrad

Order - Transaktioner med produktuppgifter

Ordradbatch

Order - Transaktioner - Serienummer

Ordradstru

Order - Transaktioner - Strukturer

Ordradstrubatch

Order - Transaktioner - Strukturer - Serienummer

Ordservanlägg

Serviceorder - Anläggningsregister

Ordservanmälare

Serviceorder - Register med beställare

Ordservhuvud

Serviceorder - Huvud med kunduppgifter

Ordservstatus

Serviceorder - Statuskoder och statustexter

Prodaltgrupp

Produkter - Alternativa grupper

Prodaltprodnr

Produkter - Alternativa produktnummer

Prodaltrubrik

Produkter - Rubriker för alternativa produktnummer

Prodbestförs

Beställningsförslag - Arbetsregister

Prodbesthuvud

Beställningar - Huvud med leverantörsuppgifter

Prodbestkopiahuvud

Kopierade beställningar - Huvud med leverantörsuppgifter

Prodbestkopiarad

Kopierade beställningar - Transaktioner med produktuppgifter

Prodbestkopiaradstru

Kopierade beställningar - Transaktioner - Strukturer

Prodbestrad

Beställning - Transaktioner med produktuppgifter

Prodbestradbatch

Beställning - Transaktioner - Serienummer

Prodbestradstru

Beställning - Transaktioner - Strukturer

Prodbestunderlag

Beställningsunderlag

Prodbudget

Budgetering i administrationen

Proddisponibilitet

Disponibilitet - Arbetsregister

Proddokrubrik

Produkter - Rubriker för refererande dokument

Proddokument

Produkter - Refererande bilder och dokument

Prodenhet

Produkter - Enhetsprodukter

Prodgrupp

Produktgrupper

Prodintrastat

Intrastat - Arbetsregister

Prodinv

Inventering

Prodinvbatch

Inventering - Serienummer

Prodkalkylpris

Produkter - Kalkylpriser

Prodlager

Lagerplatser

ProdlagerT

Lagerplatser - Saldo per lagerplats

Prodpriser

Prislista per datum

Prodprisgrupp

Prisgrupper

Prodpriskvant

Specialprislistor - Kvantitetsbaserade priser och rabatter

Prodprislistor

Specialprislistor - Huvudinformation

Prodpristrans

Specialprislistor - Transaktioner

Prodstat

Produktstatistik - Omsättning per produkt och period

Prodstatnr

Statistiknummer - Tull och Intrastatnummer

Prodstru

Produkter - Struktur

Prodstrubatch

Produkter - Struktur - Serienummer

Prodtrans

Detaljstatistik - Inleveranser, Utleveranser och Inventeringstransaktioner

Prodtransbatch

Detaljstatistik - Serienummer

Produkt

Produktregister

Produtländskben

Produkter - Utländska benämningar

Produtprisrub

Produkter - Utprisernas rubriknamn

Prodvikt

Produkter - FTI-vikter

Projdebiteras

Projekt - Debiterbara projekttransaktioner

Projekt

Projektregister

Projektanst

Projekt - Anställda i projekt

Projektgrp

Projekt - Projekttransaktionsgrupper

Projektkalk

Projekt - Projektkalkyl

Projektlöneart

Projekt - Debiteringskoder

Projektprisl

Projekt - Prislista för projekt

Projektrapport

Projektrapport - Arbetsregister

Projekttidrapp

Projekt - Tidrapporter

Projekttyper

Projekt - Projekttyper med Rubrik och Namn

ProjekttypRef

Projekt - Projekttyper med referenser till projekt

Projektver

Projekt - Verifikationer med projekt

Sybetvillkor

Betalningsvillkor

Syeblankett

E-blanketter

Syfaktkoder

Faktureringskoder

SyinstExtra

Företagsinställningar för projekt och transporter

Syinställningar

Företagsinställningar för administration

Syinställningar2

Företagsinställningar för administration

Syinställningar3

Företagsinställningar för administration

Sylandskod

Landskoder

Sylevadress

Företagets leveransadresser vid beställning

Sylevvillkor

Leveransvillkor

Sylikv

Likviditetsanalys

Sylogg

Borttagningslogg

Symeny

Administrationens huvudmeny

Syordertyp

Ordertyper, fakturatyper och räknare

Sysms

Skickade SMS

Syspråkkod

Språkkoder

Systatper

Statistikperioder

Sytrpsätt

Transportsätt

Syvaluta

Valutatabell

UtblankettH

Design av blanketter - Huvud

UtblankettR

Design av blanketter - Transaktioner

UtblankH

Design av avier och etiketter - Huvud

UtblankR

Design av avier och etiketter - Transaktioner

UtskrifterH

Design av listor och rapporter - Huvud

UtskrifterR

Design av listor och rapporter - Transaktioner

UtSkrivareAnv

Skrivarinställning per användare

Se även: