Översikt Företag

Winbas hjälp

Översikt Arkivmeny

Installation

Vid installation av Winbas skapas alltid ett företag kallat Winbas Exempel. Företagets namn kommer att vara Winbas Exempel tills en licens har erhållits.


Nytt företag

Efter en tids användning av exempelföretaget önskar man kanske att skapa ett nytt, skarpt företag. Skapa då eventuellt ett nytt företag och för över hela eller delar av den data som återfinns i testföretaget.

För nytt företag i SQL Server eller konvertering av befintligt företag se följande avsnitt:

Ändra företag

I vissa verksamheter används flera företag parallellt inom bolaget. I detta fall växlar man mellan de olika företagen via Ändra företag.

Ta bort företag

Efter en tids körning i det verkliga företaget kanske man avser att ta bort det tidigare exempelföretaget.


Aktivt företag

Enbart ett företag kan vara aktivt åt gången i Winbas. Detta företag kallas för det aktiva företaget, alltså det företag som man för tillfället arbetar med.

Listan över företag

I vissa sammanhang när ett företag väljs, t.ex. vid Ändra företag, visas relevant information om befintliga företag i listan över företag.


Databasen

Om man t.ex. använder sig olika typer av externa rapporter från applikationer såsom Access eller Excel, är det viktigt för den ansvarige att ha kännedom om den fysiska datan och hur den lagras i företagets databas.

Databasverktyg

För att utföra vissa typer av kontroller av företagets databas och användare i en databas, finns en uppsättning verktyg för dessa ändamål.