Ändra Företag

Winbas hjälp

Översikt Företag

Hittas under

Arkiv - Ändra Företag

Funktionen ändrar det aktiva företaget som man för tillfället arbetar med. Innan företaget kan ändras ska öppna registreringsfönster stängas.

Ändra företag

I listan visas alla företag som finns i Winbas samt vilken databas respektive företag representerar. Markera det företag som ska bli det aktiva och välj knappen <F7 Ändra företag>, eller dubbelklicka i listan för att välja företaget.

Ändra företag med tangentbord

  1. Använd Pil-ner för att stega ner till aktuellt företag.

  2. När företaget är markerat i listan tryck Enter för att ändra företag.

Aktivt företag

I statusraden visas det aktiva företaget. Det aktiva företaget är det företag man befinner sig i och för tillfället arbetar med. Här framgår även vilken databas som företaget använder, t.ex. Ftg1.mdb.


Se även:

Winbas Exempel. När Winbas installeras finns ett övningsföretag med som standard, Winbas Exempel. I Winbas Exempel återfinns en kontoplan och diverse grunduppgifter.

Nytt Företag används för att skapa ett nytt företag.

Visa senaste använda företag i arkivmenyn. Som ett komplement till använda dialogen Ändra Företag kan man också växla till ett tidigare använt företag genom att istället använda en lista över senaste använda företag längst ner i Arkivmenyn.

Om inställningen är aktiverad kan upp till nio genvägar till andra installerade företag i systemet visas i menyn.

Aktivera funktionen genom inställningen Visa mina senaste använda företag i Arkivmenyn i avsnittet inställningar för användare.