Aktivt företag i Winbas

Winbas hjälp

Översikt Företag

Det aktiva företaget

I Winbas är alltid ett företag aktiverat och enbart ett företag kan samtidigt vara öppet för bearbetning. Det företag som för tillfället är öppet kallas för det aktiva företaget, det är detta företag som registrering i de olika rutinerna sker.

I huvudfönstrets namnlist visas alltid det aktiva företagets namn.

Senaste aktiva företag

När Winbas startas öppnas alltid det senaste aktiva företaget som har använts för den användare som har loggat in.

Ändra företag

Genom att ändra företag eller skapa ett nytt företag, kan det aktiva företaget ändras till ett annat företag. För att kunna ändra företag krävs att minst två företag finns installerade.

Visa senaste använda företag i arkivmenyn. Som ett komplement till använda dialogen Ändra Företag kan man också växla till ett tidigare använt företag genom att istället använda en lista över senaste använda företag längst ner i Arkivmenyn.