Översikt Arkivmeny

Winbas hjälp

Översikt Menyrad och Knapprad

I menyn Arkiv finns de funktioner som används för att registrera grundläggande uppgifter som ska gälla i systemet. Registrering av bl.a. användare och statistikperioder utförs i dessa rutiner. Innan Winbas börjar användas ska de olika rutinerna gås igenom för registrering av nödvändig data.

 • Klicka på ett menyalternativ för hjälp om avsnittet

Klicka på ett menyalternativ för hjälp om avsnittet

Om inställningen Visa mina senaste använda företag i Arkivmenyn är aktiverad visas även genvägar till andra installerade företag i menyn.