Översikt Menyrad och Knapprad

Winbas hjälp

 • Klicka på ett menyalternativ eller knapp för hjälp om avsnittet

Med hjälp av menyerna i menyraden, företrädelsevis under Arkiv samt alternativen på knappraden kan alla rutiner i Winbas nås.

Menyrad

Följande rubriker återfinns i menyraden:

Arkiv

Redigera

Huvudrutiner

Fönster

Hjälp

Knapprad

Anpassa knapprad

Vid nyinstallation innehåller knappraden en uppsättning med standardknappar. Genom att anpassa knappraden kan knappraden förändras efter egna personliga önskemål.

Knappar med text

Om knappraden har anpassats med ett antal nya alternativ kan inställningen Knappar med text väljas för att lättare hitta funktionen på knappraden.

Stora knappar / Ingen knapprad

Under Inställningar för användare kan utseendet på knappraden även förändras till stora knappar. Stora knappar kan vara användbart vid högre skärmupplösningar eller när pekskärm används.

Det är även möjligt att helt koppla bort knappraden, om man t.ex. istället har ställt in Winbas Skrivbord med genvägar till nödvändiga alternativ och funktioner.

Version av Winbas

Den version som används visas alltid i knappraden, om man klickar på versionen visas dialogen Om Winbas. I dialogen Om Winbas återfinns ytterligare information och funktioner, såsom som utskrift av registreringskort, registrering av licenskod, systeminformation samt information om Winbas, som t.ex. version.

Knappen Hjälp

Knappen startar Winbas Hjälp med det avsnitt som för tillfället är öppet. Genom att välja knappen eller trycka tangenten F1 i respektive funktion, visas det aktuella avsnittet.

  Fördelningar Inventarier Projekt Kontoplan Leverantörer Produkter Kunder Utskrifter Bokföring Utskrifter Administration Bokföring Administration Frågetecken - Hjälp Fönster Huvudrutiner Redigera Arkiv Bokföringens räkenskapsår Ändra systemdatum Skicka e-mail till support Anpassa knapprad Serviceorder Fördelningar Inventarier Projekt Kontoplan Leverantörer Produkter Kunder Utskrifter Bokföring Utskrifter Administration Bokföring Administration Bokföringens räkenskapsår Ändra systemdatum Skicka e-mail till support Anpassa knapprad