Om Winbas

Winbas hjälp

Översikt hjälpmenyn

Om Winbas återfinns under Hjälpmenyn (?) på menyraden. Här finns bl.a. uppgifter om nuvarande version och annan information om Winbas.


Registreringskort. Klicka på knappen <Registreringskort> för att skriva ut registreringskort. Läs noga igenom avtalet, fyll i uppgifter om licenstagare, skriv under och skicka till Winbas AB.

Licenskod. När registreringskortet returnerats ska licenskoden registreras. Klicka på knappen <Licenskod> och ange licenstagare, antal användare, antal företag, eventuella tilläggsprogram samt licenskoden som har erhållits. När licenskoden är registrerad kan företagsnamnet ändras från Winbas Exempel till ett eget företagsnamn i Inställningar Allmänt.

Tänk på att registreringskortet är en värdehandling och ska förvaras på säkert ställe.

Operativsystem. I dialogen visas även information om vilken version av Windows som används, samt om det finns något service pack installerat.

Systeminformation. Med knappen Systeminformation kan ytterligare information om datorn visas genom att aktivera programmet Microsoft Systeminformation. Här finns information om systemkonfiguration som kan vara vägledande om problem finns i systemet. För ytterligare beskrivning av Microsoft Systeminformation, välj Systeminformation och tryck F1 för hjälp.

Version av Winbas. Uppgiften om versionen av Winbas är alltid viktig i kontakten med supportavdelningen och för att kunna ta reda på vilka nyheter som har tillkommit i senare versioner av Winbas.

Befintliga licensuppgifter. Efter att licens har erhållits kommer licensuppgifter, såsom företagets namn, kundnummer hos Winbas och antal tillåtna samtidiga användare att visas i dialogen.