Översikt Hjälpmenyn ?

Winbas hjälp

Översikt Menyrad och Knapprad

Frågetecken (?) på menyraden innehåller funktioner som har att göra med hjälp och information om Winbas, såsom Nyheter i aktuell version, Direktinformation på www.winbas.com eller Om Winbas.

Winbas Hjälp startar Winbas Hjälp. Genom att välja tangenten F1 i respektive rutin, startas det aktuella avsnittet.

Nyheter version öppnar nyheterna för den installerade versionen. Vilken version av Winbas som används framgår av ledtexten i menyalternativet.

www.winbas.com Direktinformation på www.winbas.com innehåller länkar till information om nyheter, de vanligaste supportfrågorna, utbildning m.m. och detta är Winbas officiella startsida på Internet.

www.winbas.com Winbas Hjälp Online är Internetversionen av Winbas hjälp som ständigt uppdateras med kommande nyheter mellan varje version.

Adressen till Winbas Hjälp på Internet är:

www.winbas.com Sök efter ny version av Winbas kan användas för att kontrollera om det finns en ny version i förhållande till den version man har installerad.

E-mail till support@winbas.com startar e-mailklienten i med mottagaradressen i adressfältet direkt från menyn. Detta menyalternativ kan användas för att snabbt posta ett meddelande till support@winbas.com eller annan supportavdelning ansvarig för support enligt inställningar gjorda i Skicka e-mail till support.

Fjärrsupport innebär att support och felsökning av problem kan göras genom uppkoppling via Internet mot datorn.

Om Winbas. Under alternativet Om Winbas finns utskrift av registreringskort, registrering av licenskod, systeminformation samt information om Winbas, t.ex. vilken version som används.