Sök efter ny version av Winbas

Winbas hjälp

Översikt hjälpmenyn

Funktionen Sök efter ny version av Winbas återfinns under Hjälpmenyn (?) på menyraden och kan användas för att kontrollera om det finns en ny version i förhållande till den version man har installerad. Kontrollen sker mot Winbas webserver och kräver då att man är ansluten till Internet.

Dialogen

Ny version och nyheter i versionen. Dialogen ger information om det finns en ny version tillgänglig och innebär även att nyheter i den nya versionen kan öppnas och granskas före eventuell nedladdning.

Nedladdning. Möjlighet finns också att gå direkt till formuläret för nedladdning där licenskod först anges och därefter nedladdning och installation av versionen.

Registreringskort kan öppnas, skrivas ut och fyllas i om man önskar ett support och uppdateringsavtal som innebär att Winbas AB upprätthåller telefonsupport under kontorstid och fria nedladdningar av nya versioner.

Informera automatiskt vid ny version är ett kryssalternativ i dialogen som innebär att administratörer automatiskt får ett meddelande i Winbas statusrad när en ny version finns tillgänglig. När meddelandet visas kan man trycka Öppna i till höger i statusraden för att eventuellt ladda ner versionen eller kontrollera nyheter i versionen.

Alternativet är enbart tillgängligt för administratörer och funktionen kommer då också som standard att vara påslagen för alla användare med WB-rättigheter i systemet, men kan alltså kryssas bort för administratör som önskar att inte få informationen.

Den automatiska kontrollen kommer då att ske mot Winbas server www.winbas.se/download en gång i veckan och informera administratören en gång om varje ny version.