Statusrad i Winbas huvudfönster

Winbas hjälp

Statusraden i Winbas huvudfönster är belägen längst ner på skärmen och visar alltid användaren. Meddelandefältet i statusraden kan även visa olika typer av meddelanden, exempelvis signaltexter.

Snabbmenyn Skrivbord

Symbolen för snabbmenyn öppnar snabbmenyn i statusraden för att direkt kunna påverka inställningar för Winbas Skrivbord och Winbas Navigatör.

Via symbolen och snabbmenyn i statusraden kan man även direkt påverka språket för den inloggade användaren.

Användare

I statusradens meddelandefält visas aktiv användare som har öppnat Winbas efter inloggning eller eventuell växling av användare.

Meddelande

Fältet för meddelande är det centrala informationsfältet i statusraden som visar meddelanden i olika lägen där programmet används. I statusradens meddelandefält visas t.ex. aktuell rutin, funktion eller meddelande från programmet såsom signaltexter eller annan information. Vissa typer av meddelanden kan även anpassas till olika utseenden.

Storlek på huvudfönster

Om Winbas huvudfönster visas i normalläge (ej maximerad) med en viss position och storlek visas även symbolen för storleksförändring i nedre högra hörnet av fönstret. Vid behov kan då fönstrets storlek förändras genom att dra i symbolen i nedre högra hörnet eller fönstrets kant. Om Winbas ska visas i normalläge med en viss storlek eller maximerat läge bestäms av inställningar för användaren.