Skrivbord - Snabbmenyn i statusraden

Winbas hjälp

Längst ner till vänster i Winbas arbetsyta återfinns statusraden med symbolen för snabbmenyn Skrivbord.

Via denna symbol öppnas menyn för att direkt kunna påverka inställningar som annars görs i Inställningar för användare, som t.ex. vilket språk som ska användas.

Använd Skrivbord bestämmer om Winbas skrivbord ska användas för att spara genvägar till rutiner Winbas, eller till relaterade dokument och program, så att dessa kan öppnas direkt ifrån Winbas.

Skrivbord alltid underst medför att skrivbordet alltid ligger underst i fönsterordningen på skärmen. Används inte detta alternativ, lägger sig skrivbordet över andra öppna fönster när det aktiveras och man får då exempelvis använda menyn Fönster för att växla till önskad rutin.

Använd Navigatör bestämmer om Winbas Navigatör ska användas.

Egenskaper för skrivbord öppnar Inställningar för användare med den aktuella fliken som innehåller bl.a. egenskaper för skrivbord och Winbas Navigatör.

Språk. Via symbolen och snabbmenyn i statusraden kan man direkt påverka inställningen för språket och snabbt skifta språk i olika situationer, t.ex. när en rapport ska skrivas ut i ett annat språk. Om ett annat språk väljs snabbmenyn i kommer alla fönster och dialoger att ändras till detta språk och inställningen sparas automatiskt för användaren.