Winbas Navigatör

Winbas hjälp

Winbas Navigatör möjliggör att närmare 150 huvudrutiner i Winbas finns tillgängliga genom en och samma funktion i form av en logisk trädstruktur. Winbas Navigatör gör samma rutiner tillgängliga som även återfinns i Arkivmenyn samt huvudmenyerna Administration och Bokföring.

Innehåll

Innehållet i Winbas Navigatör bestäms av användarens rättigheter, det är alltså administratören som bestämmer innehållet och vilka avsnitt som är tillgängliga för den enskilde användaren.

Tre huvudgrupper och undergrupper

De tre huvudgrupperna representerar innehållet i Arkivmenyn, Administration och Bokföring, dessa är i sin tur uppdelade i logiska undergrupper, som t.ex. motsvarar grupperingen i bokföringens huvudmeny.

Inställningar för användare och snabbmeny

Om och hur Winbas Navigatör ska användas bestäms av Inställningar för användare och vissa av dessa egenskaper kan även nås från snabbmeny vid högerklick på Winbas Navigatör.

Figuren visar tillgängliga alternativ vid högerklick på Winbas Navigatör. Dessa alternativ finns även tillgängliga i Inställningar för användare.

Visa enbart rutiner i avsnittet innebär att de avsnitt eller undergrupper som inte används döljs automatiskt. Inställningen gör det lättare att överskåda tillgängliga alternativ. Jämför t.ex. med Microsoft Outlook och Outlook-fältet.

Visa alla rutiner visar alla tillgängliga rutiner och alla noder i trädstrukturen öppnas. När man väljer en rutin i ett avsnitt, är tidigare avsnitt fortfarande öppet. Detta medför att en rullningslist visas för att kunna bläddra genom hela strukturen.

Justera vänster anger att Winbas Navigatör visas till vänster på skärmen.

Justera höger innebär istället att Winbas Navigatör visas till höger på skärmen.

Dra och släpp rutiner från Winbas Navigatör till skrivbordet

Om Winbas Skrivbord används, kan genvägar skapas genom att man drar in rutiner från Navigatören till skrivbordet. När Navigatören är justerad till vänster på skärmen, håll ner vänster musknapp och dra till höger mot skrivbordet, släpp sedan på önskad position.

Snabbmenyn skrivbord och Knappen Stäng

Via Snabbmenyn skrivbord kan man växla mellan att visa och dölja Navigatorn. Man kan även stänga Navigatören med knappen stäng, som visas i form av ett kryss längs upp till höger i navigatörens rubrik.

Bildskärmsinställning om minst 1024 x 768 bildpunkter

För att kunna använda Winbas Navigatör krävs en skärmstorlek på minst 1024 x 768 bildpunkter. Minskas Winbas arbetsyta till mindre än denna storlek t.ex. ner till 800 x 600 bildpunkter, kommer inte Navigatören att visas.