Rekommenderade bildskärmsstorlekar

Winbas hjälp

Winbas är körbart med vilken bildskärmsstorlek som helst ner till 640 x 480 bildpunkter. För att utnyttja systemet till fullo rekommenderas i vissa sammanhang större bildskärmsstorlek, en riktlinje är att använda en inställning om minst 1024 x 768 bildskärmspunkter.

Funktion

Minsta bildskärmsstorlek

Winbas Säljstöd

800 x 600

Söklistor - Sida vid sida

800 x 600

Knapprad - Stora knappar

800 x 600

Winbas Skrivbord

800 x 600

Winbas Navigatör

1024 x 768

Informationslistor på skrivbord

1280 x 1024

Alla snabbval vid Design av blanketter

1280 x 1024

Uppslag om två A4-sidor på skärmen

1600 x 1000

Rapporter automatiskt sida vid sida via länk

1600 x 1000

Bildskärmstorlek / programmets arbetsyta

Notera att även om bildskärmsstorleken på själva skärmen är satt till en högre upplösning, betraktar Winbas alltid storleken i förhållande till Winbas arbetsyta när det gäller hantering av vanliga registreringsfönster. Om man t.ex. använder Winbas Navigatör som kräver 1024 x 768, men minskar programmets arbetsyta genom att exempelvis trycka på knappen normal i fönstrets namnlist, kommer Winbas Navigatör tillfälligt att döljas.

Däremot när det gäller söklistor kommer dessa att ta bildskärmens fulla storlek i anspråk om så anges i Inställningar för användare - Söklistor.

Förändring av egenskaper för bildskärm

För att förändra storleken (antal bildskärmspunkter) gör på följande sätt:

Om skärmen flimrar efter förändringen, välj knappen avancerat och fliken Bildskärm. Ange en högre uppdateringsfrekvens, exempelvis runt 80 Hz.

Ökad DPI (dots per inch)

Vid en ökad DPI till t.ex. 125 procent kommer text och andra objekt vara 25 % större än normalt vilket innebär bättre läsbarhet med större texter, men också att arbetsytans storlek blir motsvarande mindre. En ökad DPI kan alltså ge en liknande effekt som minskad bildskärmsstorlek i punkter, men med bibehållen upplösning anpassad för bildskärmen.

För att kontrollera eller ändra datorns inställningar gällande DPI gå till:

Kontrollpanelen Utseende och anpassning Bildskärm