Utskrift till bildskärm - Länkar

Winbas hjälp

Utskrift till bildskärm

Länkar vid förhandsgranskning på bildskärm visar eventuella länkar som kan ingå i en rapport och kan användas för att länka vidare till ytterligare information. Informationen kan då gälla t.ex. en kund, produkt, faktura eller ett konto som visas i en rapport.

Knappen Länkar kommer att visa länkarna som ingår i rapporten och kan användas för att länka vidare till ytterligare information.

Knappen Växla zoomläge kommer att skifta tillbaka till standardvyn utan länkar och där man genom att klicka på sidan istället skiftar till senaste zoomläget, t.ex. från miniatyrer till normal sidstorlek.

Systemet kommer ihåg vilket vy som tidigare har använts och kommer inte att visa länkar om man tidigare har skiftat till alternativet Växla Zoomläge.

Exempel på länkar från Utskrifter Administration

Kundreskontra Kund

En reskontra granskas på skärmen och länkarna kan användas för att öppna aktuell kund i kundkortet för mer detaljerad information om kunden och dess fakturor, statistik m.m.

Kundreskontra Faktura

Faktura som ingår i en kundreskontra eller annan utskrift kan visas direkt på skärmen genom att klicka på länken. Fakturablanketten kan då granskas i ett nytt fönster, eventuellt bredvid tidigare fönster beroende på skärmens bredd.

Leverantörsreskontra Faktura

Om en katalog för lagrade leverantörsfakturor finns angiven finns möjlighet att följa upp dessa direkt på skärmen via associerat program. Länken till fakturan visas då t.ex. vid en förhandsgranskning av leverantörsreskontra.

Inneliggande order Order

När en rapport med kundorder visas, såsom inneliggande order - kan ordern öppnas direkt för eventuella förändringar om rättigheter finns för registrering av order. Detta gäller då på samma sätt offerter eller beställningar till leverantör. Vidare kan även själva blanketten granskas direkt på skärmen. Då också eventuellt bredvid rapporten beroende på skärmens bredd.

Besöksplanering Adress på karta

I de fall adressuppgifter ingår i en rapport finns möjlighet att visa adressen på karta, för att skriva ut, skicka eller få en vägbeskrivning till adressen. Möjligheten finns t.ex. vid rapporterna Kundutskrift och Besöksplanering.

Projektrapport Verifikat i annat år

Normalt kan inte bokföringsrapporter öppnas i ett annat räkenskapsår än det aktiva året. Då Projektrapport löper över flera år, finns även möjlighet att granska verifikat i tidigare år via länkarna. Året kommer då också att visas i verifikationslistans rubrik.

Exempel på länkar från Utskrifter Bokföring

Resultatrapport Huvudbok

En resultatrapport granskas på skärmen och genom att klicka på kontot visas huvudboken för det aktuella kontot. Vid tillräcklig skärmbredd kommer fönstret med den nya rapporten automatiskt att lägga sig bredvid den tidigare rapporten.

Resultatrapport Huvudbok per resultatenhet

På motsvarande sätt kommer också t.ex. Huvudbok per resultatenhet att visas när ett konto väljs för en resultatenhet i Resultatrapport för resultatenhet istället för företagets ordinarie huvudbok.

Momsrapport Huvudbok

Genom att t.ex. välja konto 2610 för utgående moms 25 % är det möjligt att granska kundfakturor som ligger till grund för beloppet i momsredovisningen. Konto 2650 för redovisad moms innehåller normalt istället tidigare bokföringsunderlag för redovisad moms då innevarande period ännu ej har bokförts. Huvudboken kommer därför även att visa tidigare bokföringsperioder under räkenskapsåret.

Huvudbok Verifikationslista

När huvudboken visas kan man vidare välja att detaljgranska enskilda verifikationer i en ny utskrift till bildskärm.
Om rapporten har valts Fr.o.m. tidigare räkenskapsår, kan också verifikat i det tidigare året visas.

Huvudbok Faktura

Möjlighet att direkt öppna en kundfaktura eller lagrad leverantörsfaktura från huvudboken, och därefter eventuellt skriva ut fakturan på skrivare. Detta gäller då konton som berör fakturor vid integrerad bokföring och eventuell ej ännu bokförd reskontra.

Huvudbok Inleverans

Om inleveransbokföring används kan transaktioner för inleverans förekomma i huvudboken. Rapporten för en inleverans kan då öppnas i ett separat fönster för vidare granskning.

Huvudbok Huvudbok

När huvudboken är i summerat läge kan länken användas för att öppna en detaljerad vy med ingående transaktioner i summan för den aktuella dagen. Detta på samma sätt som att avsnittet hade öppnats detaljerad, alltså inte summerad per dag.

Verifikationslista Bokföringsunderlag

Om verifikationen är skapad med bokföring via integration kan bokföringsunderlaget direkt öppnas med länken i rubriken som visar bokföringsunderlaget. Via sammandraget i bokföringsunderlaget kan man sedan gå vidare till kund, faktura eller konto.

Verifikationslista Kopplade dokument

Dokument kopplade till verifikationer kan öppnas och granskas i samband med att verifikationslista eller huvudbok visas på bildskärm.

Andra exempel på länkar

Skicka e-mail

I rapporter där mailadress förekommer som t.ex. kundutskrift, kan ett nytt mail med adressen direkt öppnas i mailklienten via länken till mailadressen.

Ring upp

Om en tjänst för telefoni finns installerad i den aktuella datorn, klickar man på länken med telefonnumret i rapporter där uppgiften förekommer.

Söklistor och skärmlistor till bildskärm

På samma sätt kan även innehåll i söklistor och skärmlistor innehålla länkar till relaterade data när dessa skrivs till bildskärm. Söklistor och skärmlistor kan skrivas till bildskärm genom att högerklicka på listan.

Visa webbsida

Om kolumnen URL har valts in i söklistan för kunder och listan tas till bildskärm via Granska innehåll i skärmlista på bildskärm, kan registrerade webbsidor öppnas på kunderna.

Öppna specialprislista

Om t.ex. kunderna i kundkortet eller vyn över kunderna i Prisrapport granskas på bildskärm, där specialprislista eller kampanjprislista är invalda kolumner - kan den aktuella prislistan direkt öppnas för vidare granskning.

Till ytterligare exempel hör när olika typer av selekteringar utförs, t.ex. kunder, leverantörer eller i andra funktioner. De olika skärmlistorna kan då skrivas till bildskärm för att därifrån gå vidare till länkad information som för tillfället är anpassad i skärmlistan.

Öppna informationslistor om produkten

Via länkar kan också informationslistorna för t.ex. Orderantal, Beställt antal och Disponibelt antal öppnas direkt när kolumnerna förekommer i rapporter och är invalda som t.ex. i Beställningsförslag. Dessa listor kommer då att läggas ut i nya fönster på samma som om de hade öppnats från själva produktkortet, och placeras på skärmen enligt senaste valda position.

I rapporter som visar uppgift om offererat antal såsom Produktutskrift, kan också Informationslistan Offererat antal öppnas för mer detaljerade uppgifter.

Man kan på detta sätt detaljgranska t.ex. vilka order som ligger till grund för ett orderantal, eller beställningar där produkten ingår. Från informationslistan kan man sedan öppna själva ordern eller visa blanketten på bildskärm.

Rättigheter

I vissa lägen kan inte åtgärden för länk utföras p.g.a. avsaknad av den aktuella rättigheten för användaren som utför åtgärden. I detta fall visas ett meddelande i statusraden om att funktionen inte kunde utföras.

Detta gäller också t.ex. när en leverantörsfaktura inte finns lagrad, trots att man använder lagrade leverantörsfakturor.