Anpassa kolumner i skärmlistor

Winbas hjälp

Skärmlistor

Högerklicka på listan och välj Anpassa kolumner i skärmlista.

Kolumner

Varje skärmlista innehåller ett antal kolumner som kan väljas in på skärmen. Detta antal varierar beroende på vilken skärmlista som avses. Skärmlistor som visar mycket omfattande register såsom för Produkter, innehåller i allmänhet ett hundratal fält som är möjliga att välja in.

Förinställda kolumner

Vissa av dessa fält är från början valda enligt grundinställningar, med de alternativ som oftast önskas. Har man andra önskemål, kan de aktuella kolumnerna väljas in och inställningen kan därefter sparas till nästa gång skärmlistan används.

Välja in eller välja bort kolumner

De alternativ som är kryssade representerar kolumner som för tillfället är valda i skärmlistan, genom att ta bort ett kryss tas även kolumnen för fältet bort ur listan. Lägg till ett eller flera fält genom kryssa för dem med hjälp av mus. Används tangentbordet kan man bläddra mellan fälten med hjälp av piltangenterna och välja eller välja bort med tangenten mellanslag.

Spara eller inte spara

De förändringar som har gjorts behöver inte sparas till nästa gång utan kan vara av tillfällig karaktär för att kontrollera ett värde eller göra en utskrift till Excel. Avses att spara utföra förändringar, väljs alternativet Spara utseende, efter att skärmlistan har anpassats till det önskade utseendet.


Se även: