Översikt Produkter

Winbas hjälp

Att börja använda produkter och inställningar

Huvudrutinen Produkter

Under fliken Huvud finns de viktigaste uppgifterna om själva produkten såsom produktens nummer, benämning, produktgrupp och olika typer av statistik.

Från Huvud nås andra tillhörande funktioner som t.ex. alternativa produktnummer och olika leverantörspriser.

Under Huvud återfinns även informationslistor om produkten med avseende på inneliggande order och beställningar.

Genom att välja knappen Lägg ut på skrivbord när listan visas kommer fönstret att ligga kvar på skrivbordet.

Under fliken Övrigt återfinns andra uppgifter som t.ex. olika typer av kommentarstexter.

Under fliken Övrigt kan t.ex. enhetsantal på produkten anges, för att sedan användas vid registrering.

Om strukturhantering används, registreras den underliggande strukturen på en produkt efter val av knappen F4- Struktur.

För att följa upp inleveranser och utleveranser på produkten används rutinen Statistik.

Om man har kunder och leverantörer som använder andra språk kan benämningar och texter för produkterna anpassas efter det aktuella språket.

Ta bort produkt

Enstaka produkt tas normalt bort med knappen F9 - Ta bort förutsatt att den inte har ett lagersaldo eller ligger på en order eller beställning.

Om många produkter ska ta bort rekommenderas istället att man utför ett byte av produktnummer och istället samlar alla borttagna produkter på en slaskprodukt, t.ex. om alla produkter från en viss leverantör ska tas bort. Man har i detta läge även kvar spårbarheten i form av statistik m.m.

Importfunktioner

Följande importfunktioner i produkter kan användas för inläsning av datafiler som komplement till Inläsning av prislistor och produkter.

Relaterade avsnitt Produkter