Produkter - Import av utländska benämningar

Winbas hjälp

Produkter - Utländsk benämning

Inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner innehållande utländska texter med avseende på uppgifter som t.ex. benämning och försäljningskommentar på produkterna. Exempelvis när utländska texter från leverantörerna har mottagits som del av prislistor eller som separata filer och därefter bearbetats i Excel för att t.ex. ange vilket språk som ska läsas in.

För att öppna funktionen Import av utländska benämningar, gå in i Produkter och ta fram en produkt, välj knappen F6 - Utländsk benämning och därefter knappen Import.

Importen öppnas när en produkt har valts, men själva funktionen importerar utländska benämningar till hela produktregistret baserat på filen.

Filnamn med utländska benämningar

Ange en fil som innehåller data med utländska benämningar i kolumner separerade med tab vid textfil (.txt), eller med motsvarande kolumner i excelformat (.xlsx).

Kolumner i filen

Filen ska innehålla minst 3 kolumner och kan innehålla upp till maximalt 11 kolumner. Kolumner i slutet kan utelämnas om t.ex. inte enhetsantal används (se nedan). Notera att enbart kolumner i slutet kan utelämnas, kolumner som ligger i mitten före kolumn som används kan inte utelämnas utan måste alltid vara med i filen. Dock kan t.ex. försäljningskommentar vara tom på enskilda rader.

Position

Kolumn

Beskrivning

1

Nummer (*)

Produktnummer registrerat i produkter.

2

Språkkod (*)

Språkkod med avseende på texternas språk.

3

Benämning (*)

Produktens utländska benämning (max 50 tecken)

4

Beställning

Produktens utländska beställningskommentar.

5

Försäljning

Produktens utländska försäljningskommentar.

6

Inköpsenhet

Enheten på det utländska språket vid inköp (3 tecken)

7

Försäljenhet

Enheten på det utländska språket vid försäljning (3 tecken)

8

Enhet text

Övergripande rubrik om kolumnerna 8 till 11 används vid enhetsantal.

9

Enhet rubrik 1

Rubrik för antal x1.

10

Enhet rubrik 2

Rubrik för antal x2.

11

Enhet rubrik 3

Rubrik för antal x3.

(*) Avser obligatoriska kolumner som alltid ska ha ett innehåll för att transaktionen ska registreras.

Ej registrerade transaktioner

Om en fil innehåller fält som refererar till en produkt som inte finns registrerad i produkter, kommer transaktionen inte att skrivas. Transaktionen kommer istället att upptas i rapporten Ej registrerade transaktioner efter att importen har utförts.

Skriv ut eller skicka till Excel

Rapporten över ej registrerade transaktioner presenteras på skärmen och kan därefter skrivas ut eller skickas till Excel. Om den skickas till Excel kan den därefter skrivas ut eller vidare bearbetas och eventuellt ligga till grund för ett underlag till ny import.