Produkter - Utländska benämningar

Winbas hjälp

Översikt Produkter
Import

Texter på andra språk

Om man avser att skicka fakturor eller andra blanketter till kunder och leverantörer där benämning, kommentarstext och enheter på produkten ska vara annorlunda än de är i produktregistret finns det här möjlighet att registrera andra språk än de som förekommer i produktregistret.

Språk i blanketter

Man kan skapa blanketter med en annan språkkod än SE (svenska) och själv skriva rubriker på önskat språk, t.ex. FR (franska). De kunder och leverantörer som har språkkod FR får då denna blankett. Finns det dessutom utländsk benämning på språkkod FR på produkten skrivs den ut.


Språkkod väljs först i listan över tidigare registrerade Språkkoder.

Benämning på produkten registreras med det valda språket, vid t.ex. Order / faktura kommer denna benämning att föreslås på orderraden om kunden använder detta språk.

Beställning motsvarar den kommentarstext som kan anges på produkten och som föreslås i samband med att produkten väljs på en beställningstransaktion.

Försäljning är kommentarstexten avseende transaktioner som skapas på produkten i t.ex. Offertregistrering eller Order / faktura. Även denna kan anges på produkten och föreslås i samband med att produkten väljs vid registrering.

Inköpsenhet avser den enhet som används vid beställning av produkten på det aktuella språket.

Försäljenhet är produktens enhet vid t.ex. Order / faktura, om exempelvis enheten är i styck (st) på svenska, kan den vara pieces (pcs) på engelska.

Enhetsantal

Rubriker för enhetsantal motsvarar de rubriker som anges på själva produkten.

I de fall enhetantal används på produkterna kan utländsk benämning anges för rubrikerna på enheterna om dessa ska skrivas ut på blanketter till utländsk kund.

Import av utländska benämningar

För att läsa in Utländska benämningar från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner innehållande utländska texter välj knappen Import: