Utskrift till fil

Winbas hjälp

Utskrift till fil skapar en tabseparerad fil enligt Windows standardformat. Filen kan därefter öppnas och bearbetas i valfritt program, t.ex. Microsoft Excel. En fil kan också användas för export av data till ett annat program som har rutiner för att ta emot data via fil.

Utskrift till fil kan göras från:

Bäst används Utskrift till fil i samband med att ett annat program startas vid utskriften för att direkt kunna se resultatet.

 

Önskas Excel för vidare bearbetning vid utskrift till fil, krävs att inställning är för detta är gjord i Systeminställningar.

Normalt kommer Excel alltid att öppnas som ny egen instans med bladet i en ny arbetsbok, istället för i en ny flik i en eventuell redan öppen arbetsbok. Detta kan också vid behov förändras via den personliga inställningen Öppna alltid en ny arbetsbok i en ny instans av Excel i inställningar för användare.


Se även avsnittet skärmlistor för att skicka data till Excel.

 

Genom att välja utskriften till Bildskärm kan rapporten även sparas som PDF (Portable Document Format).