Utskrift till fil

Winbas hjälp

Utskrift till fil skapar en tabseparerad fil enligt Windows standardformat av rapporter i utskriftsmenyerna. Filen kan därefter öppnas automatiskt och bearbetas i valfritt program, t.ex. Microsoft Excel. Beroende på inställningar kan filen också sparas direkt i Excel-format (.xlsx). En fil kan också användas för export av data till ett annat program som har rutiner för att ta emot data via fil.

Utskrift till fil kan göras från:

Bäst används Utskrift till fil i samband med att ett annat program startas vid utskriften för att direkt kunna se resultatet.

Normalt är Excel inställt för vidare bearbetning vid utskrift till fil, detta kan också ändras i avsnittet Inställningar för utskrift till fil.

I dialogen Spara som fil som visas när en fil ska sparas är det möjligt att välja mellan formaten Textfil (.txt) eller Excel arbetsbok (.xlsx) när Excel används.

Inställningen bestämmer att dialogen alltid ska föreslå att filen sparas i Excel-format. Denna inställning kommer från början att vara påslagen. Om man hellre önskar att filer allmänhet ska skapas som tabseparerade textfiler kan inställningen kopplas bort.

Normalt kommer Excel alltid att öppnas som ny egen instans med bladet i en ny arbetsbok, istället för i en ny flik i en eventuell redan öppen arbetsbok. Detta kan också vid behov förändras via den personliga inställningen Öppna alltid en ny arbetsbok i en ny instans av Excel i inställningar för användare.

För att skriva blanketter till Excel se följande avsnitt för hantering och riktlinjer:


Se även avsnittet skärmlistor för att skicka data till Excel.

Genom att välja utskriften till Bildskärm kan rapporten även sparas som PDF (Portable Document Format).