Inställningar för utskrift till fil

Winbas hjälp

Inställningar för användare - Utskrifter
Systeminställningar

Starta program vid utskrift av rapport till fil

Vid utskrift av rapporter från utskrifternas huvudmenyer kan dessa skrivas till Bildskärm, Skrivare eller sparas som textfil. Man kan med alternativet Starta program vid utskrift av lista till fil automatiskt starta ett program t.ex. Microsoft Excel. Startas program vid utskrift till fil öppnas filen direkt i detta program och kan bearbetas vidare, t.ex. kan en särskild sortering göras.

Starta Excel

Starta Excel är standardalternativet och innebär att Microsoft Excel startas med filen efter att den har skapats. Är Excel redan öppet skapas ett nytt fönster när ny utskrift till fil görs, beroende på inställningen för ny arbetsbok.

Använd Autoformat

Om Microsoft Excel inställt att startas är också alternativet Använd autoformat påslaget för att automatiskt formatera utskriften. Autoformat sätter t.ex. kolumnernas bredd för att matcha innehållet och förändrar rubrikraden med kolumnernas namn med fet stil.
Detta på liknande sätt som funktionen Autoformat under Format-menyn i Microsoft Excel. Skillnaden är att Winbas också skickar med formateringsinformation beträffande kolumnerna för att undvika dataförluster i t.ex. textfält bestående av siffror, och kanske också med inledande nollor.

Denna inställning rekommenderas alltid påslagen tillsammans med utskrift till Excel. Autoformat ska också alltid vara påslagen när filen skapas i Excel-format.

Utseende för Autoformat

Det finns också möjlighet att förändra utseendet på den automatiska formateringen.
Standardinställningen för Autoformat sätter kolumnbredd och fet stil i kolumnrubrikerna i kalkylbladet. Det går även att välja andra teman som då kommer att starta rapporterna med detta utseende, t.ex. varannan rad med grå bakgrund eller med grön nyans och separerade färgsatta rader.

Utseendet kommer då att gälla för alla rapporter som skrivs från Utskrifter Administration och Utskrifter Bokföring, samt även exporter till fil / Excel där formatet är tillämpligt. Utseendet kommer också att användas när skärmlistor och söklistor skickas till Excel.

Föreslå alltid Excel-format (.xlsx)

I dialogen Spara som fil som visas när en fil ska sparas är det möjligt att välja mellan formaten Textfil (.txt) eller Excel arbetsbok (.xlsx) när Excel används.

Inställningen bestämmer att dialogen alltid ska föreslå att filen sparas i Excel-format. Denna inställning kommer från början att vara påslagen. Om man hellre önskar att filer allmänhet ska skapas som tabseparerade textfiler kan inställningen kopplas bort.

Starta annat program

Alternativet gör det möjligt att öppna skapade filer i andra typer av program, som t.ex. andra kalkylprogram. Programmet ska kunna hantera textfiler med kolumner separerade med tab.

Sökväg och namn till program som startas vid fil

WinBas00000040.gif

Klicka på knappen och ta fram sökväg och filnamn till det program som ska startas, eller ange endast programmets filnamn om det är ett standardprogram som t.ex. Notepad.exe för att starta Anteckningar.

Föreslå mapp vid utskrift till fil

WinBas00000040.gif

De utskrifter som görs till fil kan sparas i en särskild serverkatalog, t.ex. F:\Winbas\Filer eller läggas till en lokal mapp på användarnivå. Den mapp som anges kommer alltid att föreslås i dialogen och kan därefter förändras i det enskilda fallet. Om ingen mapp finns angiven, kommer istället senast använda mapp att föreslås.
Använd knappen för att välja en plats i filsystemet eller för att skapa en ny mapp.


Se även: