Skärmlistor - Utskrifter av skärmlistor

Winbas hjälp

Skärmlistor

Granska innehåll i skärmlista på Bildskärm skapar en utskrift till bildskärm av ett helt register eller en selektering. Genom att välja utskrift till bildskärm kan t.ex. vidare fritextsökning i urvalet utföras, eller utskrift av valfria sidor till skrivare utnyttjas. Om exempelvis enbart en sida i en större rapport är intressant, kan utskriften först väljas till bildskärm och därefter väljs den aktuella sidan för utskrift till skrivare.

Att välja utskrift till bildskärm innebär även att flera register eller selekteringar tillfälligt kan sparas undan på skärmen för vidare jämförelser.

Skriv ut innehåll i skärmlista visar en skrivardialog för val av skrivare. Om skärmlistan har många och breda kolumner kommer liggande utskrift att föreslås i dialogen. Utskriften blir enligt den sortering och de kolumner som tidigare har valts in i skärmlistan. Datorns standardskrivare kommer att föreslås i dialogen.

Skicka innehåll i skärmlista till Excel innebär att ett nytt kalkylblad skapas i Microsoft Excel om Excel finns installerat på datorn. Bladet innehåller skärmlistan i sin helhet, med de kolumner som för tillfället har valts in och de rader som listan visar. Om flera rapporter förs över, kommer ett nytt blad för varje lista att skapas i arbetsboken.

Genom att använda Excel, kan utskriften förändras vidare med avseende på t.ex. kolumner, rader eller eventuella summeringar.