Selektering

Winbas hjälp

Använd selektering för att ta fram poster på hela eller delar av valfria sökbegrepp.

Selektering utförs i allmänhet genom att välja F10 - Selektera där alternativet finns tillgängligt.

Selektering används oftast då en grupp av poster ska sökas, eller om en post ska sökas på ett udda begrepp. Till användningsområden hör även fall där flera kombinerade sökbegrepp ska matcha en eller flera poster

Exempel 1 - Enkel selektering

Följande exempel angivet i Kunder, följt av F10 - Selektera skulle kunna ge ett resultat på exempelvis fyra förekomster i ett godtyckligt kundregister.

Postadress

Stockholm

 

 
Resultatet visar fyra selekterade poster.

Som framgår av exemplet ovan söker selektering på del av fält, i detta fall matchar sökbegreppet sista delen av fältet. En mer begränsad angivelse som "stock" skulle även kunna visa postadresser i Stocksund.

Exempel 2 - Kombinerade sökbegrepp

Återigen Kunder - De kombinerade sökbegreppen är angivna i Utdelningsadress och Postadress, följt av F10 - Selektera.

Utdelningsadress

torsgatan

Postadress

Stockholm

 

 
Resultatet har nu begränsats till en post.

Eftersom selektering utförs på basis av del av fält kan vissa typer av sökningar bli en aning trubbiga, i synnerhet när det gäller siffror eller enstaka bokstavskombinationer. I dessa fall kan en mask för sökbegreppet anges.

Några tecken i masker för att begränsa en selektering:

? - Vilket tecken som helst
# - Vilken siffra som helst

Exempel 3 - Avancerad selektering

Antag att man istället vill få fram alla Kunder i stockholmsregionen d.v.s. alla med ett postnummer som börjar på ett (1).

Postadress

1## ##

 

 
Resultatet visar nu alla poster med postnummer som börjar på 1.

Exemplet ovan förutsätter då att postnummer har registrerats med ett mellanslag.

För att göra en mer flexibel sökning kan också asterisk (*) användas inuti själva sökbegreppet, begreppet kan då t.ex. innehålla början och slutet på det som eftersöks.

Exempel 4 - Flexibel selektering

Vi vill nu ha fram alla referenser med namnet Thomas i kundregistret där efternamnet slutar med son.

Referens

thomas*son

 

 

Selekteringen visar nu alla kunder med referenser som börjar på "thomas" och slutar på "son".

Enbart aktiva Kunder, Leverantörer och Produkter

Beroende på respektive regelverk för kunder, leverantörer och produkter gällande om inaktiva ska visas i söklistan kommer detta även att gälla vid selektering. Detta betyder då att inaktiva inte kommer att visas vid selektering på t.ex. kunder i kundkortet om inställningen Visa enbart aktiva i söklista används.

Med alternativet Visa enbart aktiva i respektive söklista är det då också möjligt att direkt växla mellan alla eller enbart aktiva när en selektering ska utföras.

Att följa upp en selektering

Resultat av en selektering kan skrivas ut eller sparas i Excel för vidare bearbetning.

Vid selektering av Kunder, Produkter och Leverantörer gäller följande avsnitt där skärmlistan med resultatet visas som en överlappande skärmlista:

Har selektering utförts i annan rutin gäller alternativen för fast liggande skärmlista.

F11 - Återställ

Vid selektering i fast skärmlista visas efter utförd selektering hittade rader i skärmlistan. För att därefter återgå till normalläget för att visa alla poster, återställs skärmlistan med knappen F11 - Återställ.

Dialoger

Dialogen Inget sökbegrepp angivet

Om inget sökbegrepp angivet i något fält i det aktuella fönstret och F10 - Selektera har valts i ett "tomt fönster", visas dialogen Inget sökbegrepp angivet. Ange då ett sökbegrepp i ett eller flera inmatningsfält och tryck därefter F10 - Selektera.

Detta förhållande kan i vissa fall även bero på att fältet i fråga av olika anledningar inte stöder selektering, t.ex. i realtid genererade fält och liknande.

Dialogen Sökbegrepp hittades ej

Efter att ett eller flera sökbegrepp har angivits och selektering har valts startas själva sökningen. Om de angivna begreppen inte matchar någon förekomst i registret, visas dialogen Sökbegrepp hittades ej. Förändra sökbegreppet och utför därefter en ny selektering.

När selektering inte ska användas

Selektering användes i princip aldrig då sökning görs på en enstaka post där något av huvudbegreppen nummer, benämning eller namn är känt. Detta gäller i synnerhet de större grundläggande begreppen såsom Kunder och Produkter. Är nummer känt anges i stället nummer och enter visar posten, alternativt om början av nummer eller namn är känt anges del av namn och söklista användes.