Vanligaste sätten att välja poster

Winbas hjälp

Det vanligaste sättet att välja en post i Winbas är att ange postens nummer, benämning eller att välja ur en lista.

Det finns i princip två olika metoder beroende på vilken typ av registreringsrutin som avses. Skillnaden mellan dessa metoder bestäms i huvudsak av hur skärmlistan presenteras.

Fast skärmlista

Exempel på registrering i huvudrutiner med fast skärmlista är Kontoplan, Projekt och Inventarier.

Vid fönster med fast liggande skärmlista finns två sätt att ta fram en befintlig post.

  1. Ange nummer som avser en befintlig post i fältet för detta och tryck Enter.

  2. Välj posten i skärmlistan genom att klicka på den, eller att använda kortkommandot <Alt+L> för att aktivera listan och sedan bläddra med hjälp av navigeringstangenterna, t.ex. pil-tangenterna.

Rutiner med söklista

Exempel på huvudrutiner med söklista är Kunder, Produkter och Leverantörer. Dessa rutiner innehåller så mycket information i sina register i såväl antal tillgängliga fält som antal transaktioner, att mer sofistikerade sökmöjligheter är nödvändiga. Det finns således ett antal sätt att hitta en specifik post i dessa huvudrutiner, eller i rutiner där dessa begrepp ska registreras.

  1. Ange nummer som avser en befintlig post i fältet för detta och tryck Enter.

  2. Använd knappen Pil-ner eller tangentkombinationen <Alt+Pil-ner> för att öppna söklistan sorterad på antingen nummer eller benämning, beroende på i vilket fält funktionen valdes. Benämning motsvarar här Söknamn i Kunder och Leverantörer.

  3. Ange ett eller flera tecken i något av fälten för nummer eller benämning och öppna sedan söklistan med den post som bäst matchar inmatat sökbegrepp med start från början på nummer eller benämning.

  4. När söklistan redan visas efter någon av punkterna 2 eller 3, ange ett eller flera tecken för att söka direkt i listan med avseende på den sorteringsordning som för tillfället gäller, denna beror på om listan har öppnats från nummer eller benämning. Har exempelvis listan öppnats från fältet benämning, sker sökningen med avseende på benämning i listan.

  5. När söklistan visas efter någon av punkterna 2 eller 3 och man önskar att söka på ett helt annat begrepp än nummer eller benämning som listan från början är sorterad på. Sortera först listan genom att klicka på aktuell rubrik och ange sedan sökbegrepp genom att skriva in tecken direkt i listan. Finns inte det aktuella fältet i listan kan detta väljas in genom att anpassa kolumnerna.