Inventarier

Winbas hjälp

Inventarieregister eller anläggningsregister som det också kallas innehåller både inventarier och eventuell maskinpark. Fördelen med att denna förteckning finns i Winbas och inte som ett enkelt ordbehandlingsdokument är att Winbas då kan sköta de löpande avskrivningarna för respektive objekt. Detta gör att avskrivningarna förenklas, kan göras oftare och ger bättre periodisering av företagets räkenskaper.

Registrering av inventarier

Vid registrering av inventarier anges anskaffningsdatum, anskaffningsvärde och avskrivning i antal månader.

Konton och eventuella resultatenheter anges och används senare i redovisningen i samband med att avskrivning utförs.

Tidigare inventarie. När det gäller en inventarie som redan varit en tid i företaget anges det totala antalet månader för avskrivning, ackumulerad avskrivning och det antal månader som redan är avskrivet.

Avyttrad inventarie. Det går också bra att skriva in en inventarie som är avyttrad eller helt avskriven om avyttringsdatum är ifyllt eller om avskrivet belopp är lika med anskaffningsvärdet. Inventarien kommer då inte längre att vara föremål för vidare avskrivning.

Restvärde visar inventariens resterande värde, alltså anskaffningsvärdet minus ackumulerad avskrivning för ej avyttrade inventarier. Avyttrade inventarier betraktas alltid som noll i restvärde. Kolumnen Restvärde kan också tillsammans med övriga uppgifter väljas in och visas i skärmlistan för Inventarier.

Utskrift av inventarieförteckning

Under bokföringens utskriftsmeny kan en inventarieförteckning skrivas ut som är fördelad på de olika inventariekonton som hanteras i bokföringen.

Samma rapport kan även skrivas ut genom att högerklicka på skärmlistan och välja alternativet Direktutskrift Inventarieförteckning.

Avskrivningar utföres

I bokföringsmenyn finns rutinen Avskrivningar utföres som sköter de löpande avskrivningarna. Automatisk avskrivning upphör för ett objekt om avskrivet belopp är lika med anskaffningsvärdet eller om objektet är avyttrat och avyttringsdatum är ifyllt. Avyttrade objekt bör inte makuleras under året utan görs helst när bokslutet är avklarat.