Avskrivningar utföres

Winbas hjälp

Beskrivning

En av fördelarna med att använda inventarieregister eller anläggningsregister som det också kallas, är att avskrivningarna utförs med automatik. Det ger bättre periodbokslut, uppföljning och avstämning då varje inventarie får egen verifikationsrad i den verifikation som skapas när rutinen utförs.

 

 

Alla inventarier som inte angivits med avyttringsdatum eller redan är fullt avskrivna kommer att skrivas av.

Funktionen avser en planenlig avskrivning och ska inte blandas ihop med avskrivning över plan som görs vid bokslut.

Period

Ange intervallet för den period som avskrivningen avser. Avskrivning kan utföras varje månad, kvartal, halvår eller helt år. Den föreslagna perioden baseras på systemdatum och avser den innevarande månaden.

Verifikationsnummerserie

Välj verifikationsserie utifrån de serier som är angivna i Inställningar Bokföring - Serier. Standardserien för avskrivningar är serie A, om inget annat har angivits vid föregående avskrivningar. I så fall föreslås den tidigare serien.

Bokföringsdatum

Beakta att det inte är tillåtet att använda ett datum som är tidigare än det sist registrerade bokföringsdatumet i den angivna serien vid obruten serie. Möjlighet finns då istället att använda en annan serie, t.ex. serie D för att få verifikationen på önskat datum. Bokföringsdatum kan inte anges inom en stängd period.

Skriv ut verifikation

Det finns möjlighet att välja om verifikation ska skrivas ut direkt vid tillfället för avskrivningen. Är alternativet Skriv ut verifikation aktiverat kommer en direktutskrift av den skapade verifikationen att ske till skrivare med utseende enligt inställningar gjorda för Verifikationslista i Utskrifter Bokföring.

Genom att välja in kolumnen Radtext i design av verifikationer, kan information om inventarierna skrivas ut på respektive rad vid utskriften.

Utskrift till bildskärm

Det är också möjligt att välja utskrift till bildskärm istället för skrivare. Alternativet för utskrift till bildskärm sparas baserat på senaste val och föreslås nästa gång ett verifikat ska skrivas ut.

Utskriften görs till skrivare inställd för Verifikationslista.

Utskriften förhandsgranskas på bildskärm.