Översikt Skärmlistor

Winbas hjälp

Vad är en skärmlista?

En skärmlista är en lista med data vars innehåll speglar registrerade transaktioner vid ett givet tillfälle. När innehållet överskrider ytan på skärmen visas en rullningslist för bläddring i raderna.

Winbas skärmlistor är antingen en fast lista i allmänhet längst ner på fönstret, eller en söklista som visas vid val av knappen pil-ner.


Fasta anpassningsbara skärmlistor

Fasta skärmlistor

 

Listan visas hela tiden och återspeglar utförda förändringar vid registrering.

Söklistor

Söklistor

 

En lista visas med knappen pil-ner vid ett fält för registrering. När valet är gjort, döljs listan igen.

Fasta anpassningsbara skärmlistor

Fasta skärmlistor ska kunna hantera från något hundratal till några hundra transaktioner som t.ex. kontoplanen, projekt eller produktgrupper. Här kan man klicka i något av listans rubrikfält och få den sorterad på detta fält. Ett klick sorterar stigande och två klick sorterar fallande.

Anpassa kolumner

Denna typ av lista kan även ställas in personligen genom att markera en rad i listan och därefter högerklicka med musen. Man kan då dels ange vilka fält som ska synas samt genom att dra ihop respektive dra isär kolumnerna styra bredden på dessa.

För ytterligare information, se avsnitten:

Spara inställning. Om skärmlistan har förändrats och man därefter högerklickar på den så har man möjlighet att spara denna inställning för framtiden. Denna inställning gäller för den användare som för tillfället är inloggad i Winbas och detta framgår längst ner till vänster i Winbas statusrad.

Anpassa rader i skärmlistor och söklistor

Möjlighet finns att anpassa rader i en lista med textfärg och fet stil utefter villkor som har ställts mot data. Exempelvis kanske inaktiva produkter ska visas med grå text, eller kunder av en viss typ med en speciell färg.

Återställ skärmlista till standardutseende

Om man av någon anledning önskar att ta bort de inställningar som har gjorts för skärmlistan med avseende på kolumner och rader kan alternativet Återställ skärmlista till standardutseende användas.

Utskrifter av skärmlistor

Genom att högerklicka på skärmlistan ges möjlighet att skriva ut innehållet till bildskärm, skrivare eller till Excel.

Söklistor

Den tredje typen av lista gäller produkter, kunder och leverantörer. D.v.s. register med vanligen flera tusen transaktioner och som används väldigt frekvent i det dagliga arbetet.

Sida vid sida. Förutom att samma möjligheter återfinns som för den ovan beskrivna typen när det gäller redigering, ges vid sökning på t.ex. kunder även en symbol längst ner till höger som heter Sida vid sida. Genom att klicka på denna symbol så lägger sig söklistan till vänster på skärmen och du har möjlighet att se kund för kund utan att söka om igen. För att denna funktion skall fungera bäst bör man ha minst 800*600 upplösning på sin bildskärm.

Sida vid sida funktionen är användbar om den har föregåtts av en selektering på något fält som man sedan önskar att analysera eller göra någon form av generell ändring av.

Exempel

Om man t.ex. avser att ändra alla kunder med betalningsvillkor 20 dagar till 30 eller undersöka vilka kunder som har valutakod EUR, så selekteras först på kundbilden och därefter kan resultatet gås igenom en post efter den andra.

I produktregistret kan det t.ex. gälla att plocka fram alla produkter med strukturnivå 1 eller alla produkter som kommer från en viss leverantör.