Interaktion Sida vid sida

Winbas hjälp

Funktionen Sida vid sida kan användas från Kunder, Produkter och Leverantörer.

Interaktion kan ske vid Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder, Beställning och Inleverans samt Transaktioner för dessa.

Funktionen

Funktionen används normalt inte som ett standardförfarande, men kan vara ett komplement i synnerhet för användare med högre skärmupplösningar som är vana att hantera och utnyttja fönstertekniken i Winbas.

Beskrivning

När en söklista har aktiverats eller en selektering har utförts kan alternativet Sida vid sida användas. Sida vid sida öppnar söklistan som ett permanent skärmobjekt som ligger kvar på skärmen tills det stängs. Till användningsområden för denna funktion hör främst registervård, men funktionen kan även användas för att välja in en post direkt t.ex. i Order / faktura.

Vid läget Sida vid sida kan en post markeras och dras enligt metoden "dra och släpp" in i en registreringsrutin som stöder funktionen.

Figuren: Söklistan är aktiverad från Kunder och Sida vid sida är valt. En av kunderna dras in till en ny order i Order / faktura.