Översikt Order / faktura

Winbas hjälp

Registrering av kundorder som sedan blir faktura i samband med fakturering.


Registrering av kundorder

Eftersom många order består av ett större antal grunduppgifter är fönstret uppdelat på två flikar, <F2 Huvud> och <F3 Övrigt>.

Under fliken Huvud finns de viktigaste uppgifterna om kunden och själva ordern.

Under Huvud återfinns även informationslista med avseende på eventuella beställningar som kan ligga på ordern.

Under fliken Övrigt återfinns ytterligare uppgifter som föreslås från kunden i kundregistret och som mindre ofta ändras vid orderregistrering.

Orderrader

Via knappen Transaktioner utför själva registreringen av orderrader.

Delleveranser

Delleverans hanterar delleveranser som sker fram till fakturering. Funktionen aktiveras när en transaktion delvis har levererats med ett antal som underskrider det beställda antalet på transaktionen.

Fakturering

Fakturering utförs antingen direkt i Order / faktura eller någon av rutinerna Fakturering, Samfakturering eller Fakturera fasta order. Om man har fakturor som inte är skapade i Winbas, t.ex. räntefakturor som inkassoföretag hanterar och de ska vara med i reskontran används rutinen Fakturaregistrering.

Inställningar Order

I Inställningar Order i Arkiv finns många alternativ som kan väljas för orderrutinen. Gå igenom vilka inställningar som behövs för ert företag för att få en funktionell orderregistrering.

Kopiera Offert eller Order

Att skapa en offertorder eller kopiera en tidigare order.

När en order har registrerats kan knappen Kopiera också användas för att skapa flera likadana repeterande order till kunden med olika leveranstid.

Beställning

När en order är registrerad kan ett beställningsunderlag skapas för hela ordern. Utifrån beställningsunderlaget skapas sedan beställningar till leverantörer. Knappen F5 - Beställning är endast aktiverad om alternativet Beställning kan skapas eller Beställning kan skapas och ändras är valt i Inställningar Order.

Vikt och volym

Netto

Förändra orderns netto genom att sätta rabatt på hela ordern.

Avgift

Hantering av speciella avgifter vid försäljning.

Faktureringsavgift

Hantering och villkor för faktureringsavgift.

Skapa kredit av en faktura

Skapa en omvänd, krediterad kopia av en befintlig faktura.


Dialoger och Inställningar

För övriga dialoger och funktioner samt eventuella inställningar dessa påverkas av - se följande avsnitt:

Alternativa sätt att registrera order

Förutom registrering av order i Order / faktura finns ett antal sätt att från olika utgångspunkter skapa order som sedan kan bearbetas vidare, eller faktureras direkt i Order / faktura.

Kassa innebär en snabb registrering vid kontantförsäljning och kan även användas för registrering vanliga kundorder för senare fakturering.

Hantering av order vid e-handel

Hantering av order vid e-handel med företag eller privatpersoner och kassa med checkoutlösning.

Övrigt

Försäkringsärenden

Registrering av försäkringsärende till ett försäkringsbolag med berörda varor och självrisk.