Kommunikation via handdator

Winbas hjälp

Kommunikation via handdator är ett fristående program för inställningar och hantering av data till och från handdatorer som medföljer Winbas.

Programfilen heter WBMinec.exe och den startas antingen genom utforskaren i den lokala Winbas-katalogen eller läggs upp som genväg på Winbas skrivbord.

Inventering

Programmet har två funktioner, antingen att sända data till en handdator för att kunna utföra en inventering och sedan återsända resultatet till Winbas i stället för att manuellt registrera in inventeringsresultatet. Detta kan eventuellt snabba upp en inventering samt minska risken för felskrivningar som vid ren manuell inventering.

Kravet är att det finns hylletiketter med produktnummer eller hänvisningsnummer i streckkodsformat

Order

Den andra funktionen är att sända data till en handdator för att kunna utföra en orderregistrering ute bland varorna och därefter läsa in en eller flera order till Winbas, i stället för att gå runt med kunden och anteckna för att sedan registrera in transaktionerna manuellt. Denna funktion lämpar sig väl på mässor, eller då varorna är beskaffade på ett sådant sätt att det inte lämpar sig att ta fram dem till en disk.

Vi vill redan här betona vikten av utbildning och rådfrågning, dels vilken typ av utrustning som passar Er samt vad som krävs i övrigt i form av etiketter, märkning m.m. för att det skall fungera. Detta är inget som ligger inom ramen för support. Detta är ett utvärderingsarbete av Er verksamhet i kombination med streckhanterings utrustning och debiteras löpande.

Se även avsnitten:

Ordertagning med hjälp av handdator

Du börjar med att välja företag. Du anger sedan alternativet Utläsning från Winbas till handdator, Order. Då du väljer knappen för fortsättning får du frågan om var registren skall lagras så att handdatorn kan läsa in dom samt om du arbetar med T.ex. EAN nummer som en hänvisning till produkten och det är detta nummer som är streckkords märkt, vilken hänvisningslista i Winbas samt var detta register skall lagras. Du anger även plats och namn för registret som innehåller kunddata. Eftersom det kan vara en helt ny kund som ordertagning skall gälla så bör du lägga in ett antal dummykunder. D.v.s. kunder utan namn som du kompletterar upp senare vid inläsning av order.

Du läser nu in informationen i handdatorn. Fråga din leverantör av handdatorn om tillvägagångssätt. Ordertagningen kan nu ta sin början.

Då ordern är tagen tillsammans med kunden så kopplar du handdatorn till terminalen och läser in ordern. Här finns det nu två sätt att gå tillväga.

Du kan välja inläsning av order i WBMinec och ange var registret ligger som skall skapa order i Winbas. Därefter så väljer du alternativet inläsning av order i WBMinec och en eller flera ordrar kommer nu att läggas till i Winbas. Eftersom dessa order skall kunna hittas lätt rekommenderar vi att en särskild ordertyp läggs upp just för order som kommer denna väg.

Den andra vägen att läsa in en order i Winbas är att ställa sig i orderrutinen, välja kunden i fråga och om det då finns data att läsa in (var data ligger har du ställt in i WBMinec) så tänds en symbol. Då du nu läser in ordern så kommer en kontroll att ske om vald kund i order är densamma som kommer från handdatorn. Du har nu möjlighet att komplettera upp kunden med namn och adress om det är en dummykund. Du har dessutom möjlighet att göra andra förändringar i ordern före det att du skriver ut en ev. orderbekräftelse eller följesedel.

Inventering med hjälp av handdator

Du börjar med att välja företag. Du anger sedan alternativet Utläsning från Winbas till handdator, Inventering. Då du väljer knappen för fortsättning får du frågan om var registren skall lagras så att handdatorn kan läsa in dom samt om du arbetar med T.ex. EAN nummer som en hänvisning till produkten och det är detta nummer som är streckkords märkt, vilken hänvisningslista i Winbas samt var detta register skall lagras.

Du läser nu in informationen i handdatorn. Fråga handdator leverantör om tillvägagångssätt. Inventeringen kan nu ta sin början.

Då du kommer tillbaka till terminalen och kopplar handdatorn till denna så startar du återigen upp rutinen WBMinec. Du väljer nu alternativet Från handdator till Winbas, alternativet inventering. Då du väljer fortsätt så har du dels möjlighet att tala om var det mottagna registret ligger och vad det heter, samt om inventeringsdata skall adderas, till det som redan ligger i Winbas, eller ersätta (vi rekommenderar adderas). Om du skulle läsa in samma data 2 ggr av misstag och addera, så kan du alltid läsa in en tredje gång, och denna gång välja ersätt.

Vid underlag som inte är direkt knutet till handdator kan även import ske direkt i samband med inventering:

Filspecifikation, register som läses ut till handdator

Produktregister skall vara sorterat på produktnummer och ha en fast postlängd enligt följande:

Eventuella streckkodsnummer skall vara sorterat på streckkodsnummer och ha en fast postlängd:

Kundregister skall vara sorterat på kundnummer och ha en fast postlängd:

Filspecifikation, register som läses in i Winbas

Inventeringsdata skall vara separerad med semikolon (;)

Orderdata skall vara separerad med semikolon (;), med ny orderbrytning på kundnummer: