Order Dialogen Skapa order från handdator

Winbas hjälp

Dialoger och Inställningar i Order / faktura

När order har skapats till Winbas enligt nedan angivna specifikationer och en kund har valts - visas knappen Från handdator. Via denna knapp kan dialogen för att skapa order sedan aktiveras.

Dialogen kan aktiveras i samband med att order har lästs in via handdator till Winbas. I princip hanteras inläsning på två olika sätt.

  1. Inställningar har gjorts med hjälp av Kommunikation via handdator.

  2. Externt program har skapat en tabseparerad orderfil enligt specifikationen Order.001.

Rubriken anger vilken fil som ska behandlas. Om inläsningen sker via Kommunikation via handdator kommer filnamnet att återspegla gjorda inställningar. Är det en tabseparerad fil som ska läsas in ska denna alltid ligga under mappen Winbas Klientkatalog. Varje klientdator hanterar då sin egen handdator lokalt där den används i ett nätverk.

Kund i fil anger den kund som finns registrerad i filen från handdatorn. Detta kan t.ex. vara någon typ av standardkund som kan väljas om kunden inte finns i kundregistret vid registreringstillfället. Kunden behöver alltså inte vara den ordern ska registreras på.

Order på avser den kunden som tidigare har angivits i Order / faktura då knappen aktiverades. Det är detta kundnummer som ordern kommer att registreras på. Om samma kund ska användas som finns i handdatorn, anges denna kund innan knappen väljs.

Adressuppgifter på kunden kan förändras direkt i dialogen om så önskas. Förändringar kommer då även att återspeglas i kundregistret.

Specifikationer

Knappen Från handdator aktiveras när något av följande villkor uppfylls.