Översikt Winbas och handdator

Winbas hjälp

 

 Exempel på användningsområden

Exempel på hur olika typer av handdatorer kan användas i Winbas.


Kalender och tider synkroniseras till Winbas Säljstöd.

Företag och kontaktpersoner registreras i Winbas eller handdator.

Kundorder tas i handdator och faktureras i Winbas.

Beställning till leverantör läses in och bearbetas i Winbas.

Inventering görs via streckkoder med handdator och underlaget processas i Winbas.

 

För information om priser, utrustning och olika lösningar, se avsnittet:

  Kalender och tider Kalender och tider Företag och kontaktpersoner Företag och kontaktpersoner Kundorder med handdator Kundorder med handdator Beställning till leverantör Beställning till leverantör Import av inventeringsdata Import av inventeringsdata