Sammanfattande beskrivning över handdatorer och läspennor

Winbas hjälp

Översikt Winbas och handdator

Handdatorer finns i många olika skepnader och prisklasser. Vi har under våren 2002 arbetat in ytterligare rutiner i Winbas för användning av handdatorer. Vi har även undersökt marknaden och tagit fram ett par modeller som lämpar sig väl för uppgiften.

Målet har varit att ta fram en systemlösning för maximalt 30.000 kronor inkl. införande, utbildning och stöd vid igångstart. Samt att finna en bra handdator som kostar maximalt 10.000 kronor styck, vilket inte har varit en lätt uppgift. Många lovar mycket men vid praktiska tester faller flertalet till föga. Det skall tilläggas att vår ambitionsnivå har varit hög.

Det är nu ett generationsskifte på gång vad gäller handdatorer som används i lager och orderhantering och några nya kraftfulla handdatorer har lanserats till ett rimligt pris.

Modeller

Det finns två grundmodeller, antingen Palmhanddator som är oerhört kraftfull och som man både kan använda i ordersammanhang och som adressbok m.m. En alldeles utmärkt assistent på fältet med andra ord som är ett väl fungerande alternativ till en bärbar dator. Problemet är dock att man arbetar med en penna vilket gör att bägge händerna är upptagna och därför lämpar sig inte denna typ av handdator för arbete på lager där man behöver en hand fri.

Den andra typen av handdator är den mer konventionella och som är konstruerad just för inventering, plockning av order m.m. Det skall tilläggas att alla handdatorer är utrustade med streckkods läsare eftersom detta är ett gemensamt krav oavsett modell.

Rätt utrustning

Köp ingen utrustning eller program före det att en systemlösning och arbetsplan har tagits fram tillsammans med oss på Winbas. Streckkoder eller ej, mängden data m.m. gör det lätt att köpa fel utrustning.

Serviceorderhantering på fältet

 

Genom att boka uppdragen i programmet Uppdrag NU från Erisma AB, och sedan sända uppdragen till servicemannen på fältet som har en Palm handdator med streckkordsläsare. Sänder uppdragen gör man antingen via GSM eller genom att han eller hon laddar ner uppdragen på kontoret på morgonen.

 

När uppdraget är utfört returneras information om åtgärd samt förbrukad tid och material. Uppdraget går in som en serviceorder i Winbas där fakturering och efteruppföljning sker.

Du behöver Palm handdator, program Uppdrag NU, Ev. en liten skrivare för fältbruk samt kopplingsrutin för att läsa ut produkter, kunder från Winbas och retur av order direkt in i Winbas.

Orderhantering hos kunden

 

Med Palmen i ena handen och produktkatalogen i den andra kan du sitta ute hos kunden och registrera order direkt. Genom den portabla skrivaren skriver du ut orderbekräftelsen och sedan sänder du in den till kontoret, alternativt laddar in ordern när du kommer hem till kontoret. Givetvis kan samma lösning användas när Ni står på en mässa.

 

Du behöver en Palm handdator, portabel skrivare samt program Order NU från Erisma AB. Vidare behöver du rutin för att läsa ut produkter, kunder samt orderinläsning till Winbas.

Fördelen med Palm handdator är mängden program och tillbehör som finns tillgängliga på marknaden. Man kan koppla den mot Outlook, ta emot e-mail samt mycket annat. Den är m.a.o. ett starkt alternativ till en bärbar dator för användaren på fältet.

Order/Butikshantering

Genom att koppla en läspenna eller scanner till tangentbordet så kan man lätt läsa streckkoder på produkter eller blanketter. I princip alla uppgifter på en plock/följesedel eller liknande kan skrivas ut i streckkodsform. Vad man behöver till sin laserskrivare är en "font eller stiltyp" för en kostnad av c:a 1000 kronor. En läspenna/scanner kostar c.a. 1.500 kronor. Detta är enkla rutiner för att snabba upp och ge en säkrare registrering för dem som ofta hanterar dokument. Eftersom den kopplas direkt till tangentbordet så fungerar den i alla Winbas rutiner.

 

Man behöver en Läspenna/scanner samt streckkodutskrift på det som skall skannas.

Lagerhantering med hjälp av Handdator

Plocka order/inventera/butiksförsäljning/beställa hem varor

 

Denna typ av handdator är konstruerad för arbete på lager eller i butik. Du kan fylla den med en eller flera order och sedan gå ut bland hyllorna och effektuera orderrad för orderrad. För varje produkt du läser av kontrollerar handdatorn att detta är den produkt som ligger på ordern. Antingen kan produkten vara märkt eller hyllan. Då du återkommer till datorn läser du tillbaka hur många som plockats av varje orderrad. Fördelarna är m.a.o. säkrare plock och effektivare kvittens av ordern i datorn.

Du kan som alternativ gå med kunden i din butik eller på en mässa och skanna av de produkter kunden önskar köpa. Gå sedan tillbaka till datorn, läs in ordern och skriv ut kvitto eller orderbekräftelse/följesedel.

Inventering av lager/butik blir effektivare och mer korrekt om handdator används. Du kan även använda utrustningen vid löpande beställning av varor genom att gå runt och skanna in vad som behöver beställas hem.

Du behöver en handdator samt dockningsstation mot datorn. Program i handdatorn för orderhantering/inventering samt en rutin för att läsa ut resp. kvittera in ordern i Winbas. Rutiner för inventering/beställning finns redan i Winbas som standard.

Framställning av etiketter med streckkod

 

Oavsett vilken typ av handdator som används så behöver du skriva ut hyll etiketter eller produktetiketter. Hylletiketter kan vara med klister eller i hårdare papp som sätts i en plastskena.

Etikettprinter / laserskrivare

Om man skriver små mängder etiketter så kan det vara idé att införskaffa en etikettprinter. Vi rekommenderar Intermec Easeycoder E4. Denna skrivare är tyst och effektiv. Vi har tagit fram rutiner för att utnyttja denna skrivare. Om du använder Logtrade eller Pack soft för utskrift av frakthandlingar så är det denna skrivare som rekommenderas även för denna typ av kollietiketter. Man kan inte använda samma skrivare, men om man har två likadana finns även en viss säkerhet om någon går sönder.

Man kan givetvis skriva ut etiketter genom sin befintliga laserskrivare, men om man löpande skriver ut små mängder så blir det mycket spill i form av tomma ark. Både klister och etiketter i hårdpapp finns att tillgå i arkformat. Tala med oss på Winbas var dessa kan införskaffas.