Order - Att använda volym på order

Winbas hjälp

Översikt Order / faktura

Volym är ett begrepp som används vid registrering av produkter när angivelser t.ex. i kubik eller liter m.m. ska anges för produkten. Begreppet Volym hanteras på samma sätt som vikt när det gäller t.ex. olika summeringar på order vid försäljning.

Visa summa volym i nederdelen av Order / faktura

Om volym används på produkterna vid registrering av Offert, Order eller Serviceorder, kommer volymerna för de ingående produkterna i transaktionsraderna att utgöra grund för den totala volymen på orderhuvudet.

Av utrymmesskäl visas inte summan av orderns volym i sidfoten i Order / faktura när fönstret visas med standardstorlek. Detta gäller i de fall ordern innehåller både vikt och volymangivelser.

Om fönstret visas med mindre storlek, visas enbart vikt om ordern som visas har en vikt.

Om fönstret visas med mindre storlek och ordern inte har en vikt, men en volym - kommer istället orderns totala volym att visas.

Genom att öka fönstrets storlek, kan fler uppgifter visas.

Båda begreppen vikt och volym visas då i fönstrets sidfot.

När fönstrets storlek har förändrats genom att dra fönstrets kant, kan eventuellt inställningen Senast använda storlek användas för att storleken ska vara samma som den var senaste gången fönstret användes med avseende på bredd och höjd.

Manuell förändring

Det finns också möjlighet att manuellt förändra både vikt och volym för en färdigställd order. Detta t.ex. när orderns volym förändras med hänsyn tagen andra till förutsättningar för frakt och emballage.

Ställ in manuell förändring i avsnittet:

Söklista Order / faktura

Volymbegreppen kan liksom motsvarande för vikt vid behov väljas in i söklista för order.

Summavolym avser den totala volymen på en order.

Ordervolym är orderns totala volym baserad på radernas beställda antal snarare än levererat antal.

Skärmlista med transaktioner i Order / faktura - Transaktioner

För respektive orderrad på transaktionsnivå kan följande väljas in på motsvarande sätt:

Styckvolym är produktens volym per styck.

Volym är orderradens volym baserat på levererat antal.