Söklista order

Winbas hjälp

Söklistor

Order / faktura

När kundorder registreras kan en tidigare order visa hämtas via knappen pil-ner vid ordernumret i Order / faktura. Om en kund tidigare har valts, visas enbart order till denna kund.

Visa enbart ordertyp. Normalt visar söklistan i Order / faktura ett innehåll också baserat på vald ordertyp och eventuellt vald kund.

Genom att ställa av krysset Visa enbart ordertyp i söklistan kan istället alla befintliga order, eller alla order på vald kund visas oavsett ordertyp.

Det är också möjligt att begränsa söklistan till inloggad användares order, eller order som inte är slutexpedierade och där följesedel inte är utskriven.

Använd knappen Pil-ner till höger om kryssrutan nere i söklistans statusrad för att växla vyn till ett annat urval.

Kunder

Söklistan med inneliggande kundorder kan också aktiveras i andra sammanhang för att ta fram en order, t.ex. inne på kundkortet.
Om ingen kund är vald visas alla order i listan, och om en order väljs visas den aktuella kunden. Om kund tidigare är vald, visar söklistan enbart de order som är registrerade på den aktuella kunden.

  Knapplistan

Informationen i söklistan som avser huvudet med själva kunduppgifterna är anpassat för själva orderhuvudet. Innehållet i transaktionerna bestäms av det utseende som har ställts i Order / faktura - transaktioner. Transaktionerna i knapplistan använder alltså samma utseende transaktionssidan för ordern.

Sortering

Normalt sorteras söklistan stigande på ordernummer eller annan kolumn som har valts för sortering. Genom att klicka på kolumnrubriken ändras till omvänd sorteringsordning.

Fallande sorteringsordning kan också sparas för söklistan så att alltid ordern med det högsta numret visas överst i listan.
Om olika nummerserier används kan också t.ex. orderdatum väljas med fallande sortering för att få den senaste ordern överst när söklistan öppnas.

Sortera först om listan i önskad ordning och välj därefter alternativet Spara utseende genom att högerklicka i söklistan.

Kolumner i söklista order

Följande uppgifter kan väljas in i söklistan med kundorder:

Kolumn

Beskrivning

Ordertyp

Kundorderns ordertyp.

Nummer

Ordernummer.

Kundnummer

Kundnummer registrerat i Kunder.

Kundsöknamn

Kundens söknamn i kundregistret.

Kundnamn

Kundens ordinarie namn i kundregistret.

Kundadress

Kundens utdelningsadress.

Kundpostadress

Postnummer och ort.

Leverans namn

Namn på kundens Leveransadress.

Leverans utd.adress

Utdelningsadress för kundens Leveransadress.

Leverans postadress

Postnummer och ort för kundens leveransadress.

Orderdatum

Datum då kundordern registrerades.

Leveranstid

Kundorderns registrerade leveranstid.

Bokfördatum

Eventuellt manuellt förändrat bokföringsdatum.

Utskriftsdat

Normalt fakturadatum eller eventuellt förändrat bokföringsdatum.

Er referens

Referens hos mottagaren registrerad på ordern.

Vår referens

Den registrerade användaren som skapade ordern.

Erorder

Normalt mottagarens ordernummer.

Godsmärke

Märkning av godset registrerat på kundordern.

Transportsätt

Transportsätt angivet på ordern.

Leveransvillkor

Leveransvillkor angivet på kundordern.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor angivet vid försäljning.

BetAntaldagar

Antal kreditdagar från fakturadatum till förfallodatum.

Momsprocent

Används ej.

Summavikt

Den totala vikten av alla ingående produkter.

Frakt

Frakt angiven på ordern eller föreslagen baserat på Inställningar Order.

Expavgift

Faktureringsavgift angiven på ordern eller föreslagen baserat på Inställningar Order.

Netto

Det totala nettobeloppet före moms och andra avgifter.

Momspl1

Momspliktigt belopp för momskod 1.

Momspl2

Momspliktigt belopp för momskod 2.

Momspl3

Momspliktigt belopp för momskod 3.

Momspltotal

Det totala momspliktiga beloppet.

Momsbelopp1

Totalt momsbelopp momskod 1.

Momsbelopp2

Totalt momsbelopp momskod 2.

Momsbelopp3

Totalt momsbelopp momskod 3.

Momstotal

Det totala momsbeloppet.

Öresutj

Belopp för avrundning vid fakturering av belopp utan decimaler.

Fakturabelopp

Totalt orderbelopp.

Valutakurs

Orderns valutakurs hämtad från valutatabell och därefter eventuellt förändrad vid ordertillfället.

Res.enhet

Manuellt eller automatiskt registrerad resultatenhet för att följa intäkter i bokföringen.

Fakturakund

Kund som faktureras om annan än orderkunden.

EU-Trepart

Utleveranser som är föremål för trepartshandel.

EU-Transportkod

Transportkod föreslagen från kundens transportsätt vid Intrastat.

EU-Transaktionskod

Transaktionskod för försäljningen vid Intrastat.

Öresutjämning

Öresutjämning om så är angivet på kunden.

Samfakturering

Flera order har inkluderats på en och samma faktura vid Samfakturering.

Restorderkod

Kunden är föremål för eventuell restorder.

Fakturakod

Fakturakod vid fakturering.

Säljarkod

Säljare registrerad på ordern.

Landskod

Kundens land.

Valutakod

Orderns valutakod.

Språkkod

Orderns språk styr vilken blankett som används.

Momskod

Orderns momskod.

Uppdaterad

Kundordern är fakturerad.

Utskriven

Orderbekräftelse är utskriven.

Intrastat

Ordern är föremål för Intrastat.

Faktureras

Kundordern har märkts för fakturering.

Restadorder

Ordern är en restorder efter tidigare fakturering.

Följ.utskriven

Följesedel är tidigare utskriven.

Plock.utskriven

Plocksedel är tidigare utskriven.

Frakt.utskriven

Fraktsedel är tidigare utskriven.

Projekt

Projektets nummer om projekt är angivet i orderns huvud.

Avgift

Total avgift summerad på alla ingående produkter.

EDI.skickad

Ordern har skickats via EDI.

Ordernetto

Orderns totala nettosumma baserad på beställt antal snarare än levererat antal.

Ordervikt

Orderns totala vikt baserad på beställt antal snarare än levererat antal.

Summavolym

Den totala volymen av alla ingående produkter.

Ordervolym

Orderns totala volym baserad på beställt antal snarare än levererat antal.

Kommentar

Försäljningstext föreslagen från kunden till ordern, eventuellt därefter ändrad vid registrering.

Expedierad

Normalt signaturen för den som har plockat eller packat ordern i samband med utleverans.

Webordernr

Ordernummer från webshop vid e-handel.

Offertnr

Offertens nummer när ordern skapades som en offertorder.

Förändringsdatum

Datum och tid för senaste ändring av ordern.

Kostnad

Total kostnad för alla ingående rader.

TB

Täckningsbidrag för det levererade värdet i systemvalutan jämfört med kostnader.

TG%

Täckningsgrad är den procentuella vinsten baserat på försäljningsvärdet mot kostnader.

Status

Registrerad statustext på ordern.

Innehållet i kolumnerna som avser kostnader på kundordern visas beroende på andra inställningar som t.ex. om funktionen Dölj inpris, kostnad och TG används.


Se även: