Fakturakundnummer

Winbas hjälp

Kunder

Fakturakundnummer på kund

Fakturakund anges på kund genom att ange kundnummer för den kund som ska faktureras i fältet fakturakundnummer, om kunden inte är den anges i samband med t.ex. Order / faktura. Det kundnummer som anges är dit fakturan skickas om den inte ska skickas till den registrerade kunden, t.ex. om ett lokalkontor köper varor men fakturan ska skickas till huvudkontoret. Fakturan registreras i reskontran på den kund som är angiven som fakturakund, i detta fall huvudkontoret. Statistik registreras dock på lokalkontoret, eller den så kallade orderkunden.

Kund som registreras som fakturakund måste vara registrerad i kundregistret. Om inte ett angivet fakturakundnummer finns i kundregistret ges ett meddelande om detta, och kunden måste då först registreras innan fältet kan fyllas i med det aktuella kundnumret.

Fakturakundnummer föreslås på order

Den fakturakund som eventuellt är angiven på en kund som används, föreslås sedan i samband med Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder och Kassa. I orderläget kan sedan denna uppgift eventuellt förändras i det enskilda fallet.

Spärrad fakturakund

Om en fakturakund är angiven på en kund som används i t.ex. Order / faktura eller fakturakund anges i efterhand, kan inte registrering fortsätta om fakturakunden är spärrad.

Varningar

Vid registrering i t.ex. Order / faktura kan varningar som t.ex. överskriden kreditgräns och förfallna fakturor visas vid registrering om så är inställt, dessa kommer då istället att baseras på angiven fakturakund.

Statistik och andra uppgifter

Uppgifter i reskontra och kundfordran registreras på angiven fakturakund

Sålt ackumulerat, TB ackumulerat och Senaste försälj.datum uppdateras enbart på orderkund och inte eventuell fakturakund.

Försäljningsstatistik baserad på statistikperioder registreras på orderkund.

Orderblanketter och andra orderbaserade blanketter såsom följesedel adresseras till den vanliga orderkunden. För att istället använda fakturakundens adressuppgifter även på orderbaserade blanketter såsom ordererkännande, följesedel, plocksedel eller fraktsedel - se följande avsnitt:

Fakturor adresseras till eventuell fakturakund, annars orderkund.

Exempel på fakturakund

Kundnummer 10 är lokalkontor.

Kundnummer 110 är huvudkontor.

Ordern registreras på Kundnummer 10 - lokalkontoret

Fakturakundnr är 110 och fakturan skickas till huvudkontoret.