Kunder - Dialogen Kunden är spärrad

Winbas hjälp

Kunder - Dialoger

Kunden är spärrad

Den aktuella kunden är spärrad, d.v.s. alternativet spärrad är satt på kunden. Så länge kunden är spärrad kan heller inga offerter eller order registreras på den.

Är kunden spärrad kan den inte användas i följande situationer:

Eventuell kontantförsäljning på spärrad kund

Beroende på inställningen Tillåt kontantförsäljning på spärrad kund kan kunden handla kontant i kassan även om denna är spärrad för övrigt i systemet. En varning om att kunden är spärrad kommer ändå att visas och betalningsvillkoret sätts då automatiskt till kontant, enligt inställningar gjorda för kontanthandel med betalningsvillkor kontant i inställningar för kassa.

Fakturakunden är spärrad

Om en fakturakund är angiven på en kund som används i t.ex. Order / faktura eller fakturakund anges i efterhand, kan inte registrering fortsätta om fakturakunden är spärrad. En spärrad kund kan ej heller anges som fakturakund på en annan kund i kundregistret.