Kunder - Dialoger

Winbas hjälp

Översikt Kunder

Vanliga dialoger som visas i samband att kunder används vid olika typer av registrering.

Registrering av kund

När kunder används vid olika typer av registrering kan ett antal dialoger framträda, beroende på om en obefintlig kund eller ingen kund alls har angivits.

Vid ändring av vissa begrepp på befintlig kund i kundregistret erbjuds möjlighet att även förändra dessa på redan registrerade offerter, order eller serviceorder på den aktuella kunden.

Order / faktura

I samband med t.ex. Order / faktura kan följande varningar visas beroende på de inställningar som har gjorts i Inställningar Order.

Kundinbetalningar

Beroende på Inställningar kunder och alternativ angivet på kunden kan följande dialog visas i samband med Kundinbetalningar.