Översikt Kunder

Winbas hjälp

Inställningar

När man börjar använda Winbas och ska registrera sina kunder bör man först gå till Inställningar Administration under Arkiv och under Inställningar Kunder ange de förslag som ska gälla vid registrering av ny kund, räntefakturering m.m.

Använda inställningar

För att använda de förslag som är upplagda i Inställningar Kunder gör förslagsvis följande:

  1. Ange grunduppgifter, namn, adress m.m. och välj F7 - Spara

  2. Sök fram kunden på söknamnet med hjälp av söklistan.

  3. Nu är kunden registrerad och även förslagen från Inställningar Kunder återfinns på kunden.

Kundmallar kan användas för att automatiskt registrera vissa specifika uppgifter på nya kunder.

Under fliken Huvud registreras de viktigaste uppgifterna om kunden såsom Nummer, Namn, adressuppgifter och kundgrupp.

Under Övrigt återfinns övriga inställningar och information om t.ex. betalningsvillkor och transportsätt.

Har kunden en eller flera leveransadresser registreras dessa i Leveransadresser.

För att följa upp utleveranser på kunden används rutinen Statistik.

Kundens egen reskontra, alla fakturor som skickats till kunden finns samlade under alternativet Fakturor.

För att registrera flera referenser på kunden som sedan kan väljas i de lägen referens ska anges:

Relaterade avsnitt Kunder