Kundmallar

Winbas hjälp

När nya kunder registreras hämtas uppgifter från Förslag vid ny kund när kunden sparas. Genom att använda kundmallar kan också en valfri uppsättning med olika uppgifter väljas in direkt när en ny kund registreras. En kundmall representerar då en typkund där de vanligaste uppgifterna som är signifikanta för denna typ av kund har angivits i mallen. Mallen kan innehålla ett trettiotal olika uppgifter, motsvarande de som finns i det grundläggande förslaget.

Välj in funktionen

Välj in Kundmallar i Administrationens huvudmeny, som en knapp i knappraden eller som en genväg på Winbas skrivbord. När ett nytt företag skapas återfinns Kundmallar i avsnittet Grundregister på fliken F3 - Övrigt i Administrationens huvudmeny som standard.

Kundmallar återfinns också Winbas navigatör förutsatt att rättigheten Grundregister finns på den inloggade användaren.

Registrera kundmall

Mallens namn. Mallen ges ett namn förknippat med typen av kund, t.ex. "Danmark", "ÅF", eller "Web". Egenskaperna som anges för mallen motsvarar alltså de som återfinns i avsnittet Förslag vid ny kund i inställningar för kunder. De uppgifter som inte anges kommer ej heller att föreslås när mallen används.

Vid utländska kunder kan t.ex. uppgifter som land, valuta och språk vara intressanta i mallen. Detta tillsammans med prislista, momskod, konto och eventuell resultatenhet.

Föreslå inställningar vid ny mall. Krysset används för att automatiskt föreslå inställningar angivna i Förslag vid ny kund när en ny mall registreras. Mallen kommer då att innehålla grundinställningar och redigeringar utifrån dessa inställningar kan göras. Detta kan då också ge en bättre överblick när mallen väljs in i kundkortet. Om inte Föreslå inställningar vid ny mall används kommer istället övriga uppgifter att lämnas blanka, och på vanligt sätt registreras när kunden sparas.

Om alternativet används kommer alltid inställningarna att föreslås när föregående mall sparas, eller när knappen Avbryt väljs. Knappen Återställ kommer dock alltid att helt blanka skärmen.

Uppgifter i mallen. För mer detaljerad information om respektive uppgift som finns möjlig att välja in i mallen, se avsnittet Kunder - Övrigt där de flesta av uppgifterna i mallen återfinns på kundkortet.

Använd kundmall

Knappen Välj kundmall visar en lista med registrerade kundmallar vid registrering av kunder. De kolumner som har anpassats för listan i Kundmallar kommer också att visas när en mall ska väljas från listan i Kunder.

När en mall har valts kommer uppgifter registrerade i mallen automatiskt att fyllas på i kundkortet. Användaren har då möjlighet att granska förslaget från kundmallen och eventuellt göra kundunika detaljändringar innan kunden sparas.

Registrering av kundmallar kan också nås som en genväg i menyn vid högerklick på listan när den har öppnats i kundkortet. Eventuella justeringar och tillägg i kundmallar kan då utföras direkt från kundkortet om rättigheten Grundregister finns angiven.

Landskoder

En kundmall kan också registreras på en landskod. När landskoden anges på kunden kommer alla uppgifter i mallen kommer automatiskt att föreslås. Detta på samma sätt som när själva mallen väljs på kunden.

Arbetsgrupper

Vid registrering av nya kunder kan också arbetsgrupper användas för att sätta egenskaper på kunden specifika för arbetsgruppen. Detta när en viss typ av användare registrerar en viss typ av kunder. Genom att tilldela en arbetsgrupp en kundmall, kommer mallens uppgifter att sättas på den nya kunden snarare än motsvarande uppgifter Förslag vid ny kund när kunden sparas.

Detta innebär alltså att om användaren ingår i en sådan arbetsgrupp, behöver inte kundmallen väljas in för den nya kunden. Detta görs då istället automatiskt när kunden sparas. Eventuella uppgifter som har utelämnats i mallen kommer att kompletteras från inställningar när kunden sparas.