Knapprad - Anpassa knapprad

Winbas hjälp

Översikt Menyrad och Knapprad

Genom att tryck på pil ner till höger i knappraden och välja Anpassa knapprad kan knappraden förändras efter egna personliga önskemål. Funktionen kan även nås genom att högerklicka på knappraden eller via Inställningar för användare.

Dialogen Anpassa knapprad

Dialogen Anpassa knapprad består av i huvudsak följande komponenter:

Rutiner i Winbas visar alla tillgängliga rutiner i Winbas och utgör underlag för vad som kan väljas in i knappraden. Genom att välja alternativet Visa enbart rutiner med rättighet, kan innehållet i denna lista begränsas till enbart de rutiner som användaren har rättighet till.

Funktionsknappar för att lägga till ny knapp, separator, ny knapprad eller flytta en knapp i knappraden samt för att ta bort en befintlig knapp.

Knappraden i form av en lista med de knappar som för tillfället är invalda.

Funktionsknappar

Lägg till används för att lägga till ny rutin i knappraden markerad i listan över tillgängliga rutiner. Knappen kommer att placeras i den position som är markerad i knappraden. Alternativt kan man även dubbelklicka på en rutin i listan över tillgängliga rutiner för att lägga till en knapp i knappraden. Om en rutin markerad i listan över tillgängliga rutiner redan återfinns i knappraden kommer knappen Lägg till att vara inaktiv.

Separera kan användas för att lägga in en separator mellan knapparna för att på detta sätt gruppera dessa i önskade logiska grupper beroende på hur man avser att arbeta med rutinerna. En separator består då alltså av ett lodrätt streck i knappraden mellan knapparna.

Ny rad för att lägga in en radbrytning mellan ett större antal knappar och på detta sätt skapa en eller flera nya knapprader under den befintliga. Om många knappar har valts in och dessa inte får plats i fönstret t.ex. när fönstret förändras i storlek, kommer knappraden automatiskt att skapa en ny fysisk rad.

Ta bort tar bort den knapp, separator eller radbrytning som är markerad i listan innehållande representationen av knappraden.

Flytta används för att flytta markerad knapp upp eller ner i listan innehållande knappraden, vilket då motsvarar flyttning till vänster eller höger i den fysiska knappraden.


Återställ knapprad till standard innebär att eventuella förändringar som har gjorts i knappraden kommer att tas bort, och att knappraden återställs till standardutförande. Uppsättningen knappar kommer då motsvara de alternativ som är standard, t.ex. som när Winbas först installerades.

Knappen Verkställ kan användas för att spara ändringar och direkt se resultat i knappraden utan att stänga dialogen. Ändringar som har utförts kommer liksom med knappen F7 - Spara att sparas med knappen Verkställ.

Riktlinjer

En knapp kommer att infogas i den position som är vald i listan över knappraden. Om sista positionen är vald kommer knappen att läggas sist. Om en annan knapp eller separator är markerad i knappraden, kommer den nya knappen att infogas före den markerade knappen.

 

 

 

 

 

Order / faktura är markerad i listan över tillgängliga rutiner i Winbas.

Sista tomma positionen i knappraden är markerad.

Knappen Lägg till väljs (eller dubbelklick på Order / faktura).

Knappen Order / faktura lägger sig efter den sista befintliga knappen.

 

 

 

 

 

Inbetalningar är markerad i avsnittet Kunder / reskontra

Positionen efter Kunder är markerad i knappraden

Knappen Lägg till väljs (eller dubbelklick på Inbetalningar).

Den nya knappen lägger sig i den markerade positionen efter kunder.

 

 

 

 

 

Knappradens bredd och antal knappar

Normalt öppnas Winbas maximerat eller med senast använda storlek om så är angivet i Inställningar för användare - Fönster. Antalet knappar i knappraden (inklusive Bokföringens räkenskapsår och Ändra systemdatum) är däremot som standard anpassat för att få plats även när Winbas huvudfönster körs i normalläge (minsta möjliga storlek) eller vid lägre bildskärmsupplösningar.

Om Winbas huvudfönster minskas till "normalläge", kommer knappraden enligt standardutförande ändå att få plats på skärmen. Tryck Maximera för att växla tillbaka och använda hela skärmen.

Winbas har öppnats med maximerat huvudfönster och tillgängligt utrymme i knappraden beror på hur stor upplösningen på bildskärmen är.

Winbas i "normalläge" efter att Återställ nedåt i huvudfönstrets namnlist har valts och knappraden är som standard utformad för att alla knappar ska få plats på samma rad.

Detta innebär att antal knappar som får plats i knappraden på samma rad beror på hur Winbas körs och hur stor upplösning man har på bildskärmen. Om ett större antal knappar har valts in i knappraden och utrymmet minskas (vid t.ex. Återställ nedåt), kommer överskjutande knappar automatiskt att läggas i en ny knapprad nedanför för att dessa ska vara direkt tillgängliga.

Ny rad kan därför användas för att lägga in en fast radbrytning mellan ett antal knappar och på detta sätt skapa en fast uppsättning knapprader oavsett Winbas storlek när man frekvent växlar mellan olika storlekar på Winbas huvudfönster.


Se även: